Tłumaczenie streszczeń wyników badań klinicznych
Tłumaczenie streszczeń wyników badań klinicznych

Tłumaczenie streszczeń wyników badań klinicznych dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Czym są streszczenia dla osób nieposiadających wiedzy fachowej?

 

Ponieważ zapewnienie przejrzystości badań klinicznych stanowi jeden z kluczowych elementów tego procesu, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych zawarto wymóg przedkładania przez sponsorów badań klinicznych streszczeń wyników badań zrozumiałych dla osób nieposiadających wiedzy fachowej w językach lokalnych wszystkich krajów UE, w których prowadzono badanie. Takie streszczenia są napisane prostym językiem i mają wyjaśniać wyniki badania laikom o ograniczonej wiedzy naukowej albo umiejętności czytania i pisania na słabym lub przeciętnym poziomie. A zatem takie streszczenie to nic innego jak tłumaczenie ze skomplikowanego języka nauki, którym opisane zostało badanie kliniczne, na język zrozumiały dla ogółu odbiorców.

Ogólnoświatowy trend

Ten wymóg formalny, który powstał w efekcie starań grup interesu i uczestników badań, niewątpliwie stanowi krok w kierunku zacieśnienia partnerskiej współpracy między prowadzącymi badania kliniczne a pacjentami, a także zwiększenia zaangażowania tych ostatnich. Jak dotąd takie postanowienie zawarte zostało w przepisach obowiązujących w Europie, można jednak uznać, że wyznacza ono ogólny trend, jeżeli chodzi o udzielanie informacji o przebiegu badań klinicznych. Dlatego warto również zastanowić się nad kwestiami związanymi z tłumaczeniem takich dokumentów.

Wyzwania językowe

Proces opisywania wyników w sposób przystępny dla każdego odbiorcy to niewątpliwie wyzwanie, podobnie jak przełożenie takiego streszczenia na język obcy. Biuro KONTEKST zdaje sobie sprawę, że aby zachować pierwotne znaczenie, a jednocześnie użyć języka zrozumiałego dla ogółu odbiorców i zapewnić adekwatność kulturową stosowanej terminologii, potrzebna jest bardzo specjalistyczna wiedza w dziedzinie tłumaczeń. Jako doświadczony dostawca tłumaczeń dla branży nauk przyrodniczych oferujemy kompleksowe usługi spełniające wszelkie potrzeby CRO związane z tego rodzaju dokumentami. W trosce o zachowanie integralności naukowej tekstu tłumaczeniem streszczeń dla osób nieposiadających wiedzy fachowej zajmują się lingwiści z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Poza fachowymi tłumaczeniami na język docelowy oferujemy również usługi back-translation (tłumaczenia zwrotnego) i reconciliation (porównania tekstu źródłowego z tłumaczeniem zwrotnym), które pomagają upewnić się, że wrażliwe projekty tłumaczeniowe, takie jak streszczenia dla osób nieposiadających wiedzy fachowej, zostały przetłumaczone w sposób poprawny pod względem merytorycznym i stylistycznym.

Aby zatem sprostać wyzwaniom językowym związanym z tłumaczeniem tego rodzaju dokumentów, najlepiej powierzyć je ekspertom takim jak nasza firma. Tłumaczenia badań klinicznych to nasza główna specjalizacja. Zapewniamy kompleksową obsługę dla CRO z całego świata na wszystkich etapach procesu tłumaczeniowego. Już dziś zamów tłumaczenie swojego streszczenia w KONTEKŚCIE.

 

Dowiedz się więcej

pozostałe Specjalizacje