Tłumaczenie streszczeń wyników badań klinicznych dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Czym są streszczenia dla osób nieposiadających wiedzy fachowej?

 

Ponieważ zapewnienie przejrzystości badań klinicznych stanowi jeden z kluczowych elementów tego procesu, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych zawarto wymóg przedkładania przez sponsorów badań klinicznych streszczeń wyników badań zrozumiałych dla osób nieposiadających wiedzy fachowej w językach lokalnych wszystkich krajów UE, w których prowadzono badanie. Takie streszczenia są napisane prostym językiem i mają wyjaśniać wyniki badania laikom o ograniczonej wiedzy naukowej albo umiejętności czytania i pisania na słabym lub przeciętnym poziomie. A zatem takie streszczenie to nic innego jak tłumaczenie ze skomplikowanego języka nauki, którym opisane zostało badanie kliniczne, na język zrozumiały dla ogółu odbiorców.

Ogólnoświatowy trend

Ten wymóg formalny, który powstał w efekcie starań grup interesu i uczestników badań, niewątpliwie stanowi krok w kierunku zacieśnienia partnerskiej współpracy między prowadzącymi badania kliniczne a pacjentami, a także zwiększenia zaangażowania tych ostatnich. Jak dotąd takie postanowienie zawarte zostało w przepisach obowiązujących w Europie, można jednak uznać, że wyznacza ono ogólny trend, jeżeli chodzi o udzielanie informacji o przebiegu badań klinicznych. Dlatego warto również zastanowić się nad kwestiami związanymi z tłumaczeniem takich dokumentów.

Wyzwania językowe

Proces opisywania wyników w sposób przystępny dla każdego odbiorcy to niewątpliwie wyzwanie, podobnie jak przełożenie takiego streszczenia na język obcy. Biuro KONTEKST zdaje sobie sprawę, że aby zachować pierwotne znaczenie, a jednocześnie użyć języka zrozumiałego dla ogółu odbiorców i zapewnić adekwatność kulturową stosowanej terminologii, potrzebna jest bardzo specjalistyczna wiedza w dziedzinie tłumaczeń. Jako doświadczony dostawca tłumaczeń dla branży nauk przyrodniczych oferujemy kompleksowe usługi spełniające wszelkie potrzeby CRO związane z tego rodzaju dokumentami. W trosce o zachowanie integralności naukowej tekstu tłumaczeniem streszczeń dla osób nieposiadających wiedzy fachowej zajmują się lingwiści z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Poza fachowymi tłumaczeniami na język docelowy oferujemy również usługi back-translation (tłumaczenia zwrotnego) i reconciliation (porównania tekstu źródłowego z tłumaczeniem zwrotnym), które pomagają upewnić się, że wrażliwe projekty tłumaczeniowe, takie jak streszczenia dla osób nieposiadających wiedzy fachowej, zostały przetłumaczone w sposób poprawny pod względem merytorycznym i stylistycznym.

Aby zatem sprostać wyzwaniom językowym związanym z tłumaczeniem tego rodzaju dokumentów, najlepiej powierzyć je ekspertom takim jak nasza firma. Tłumaczenia badań klinicznych to nasza główna specjalizacja. Zapewniamy kompleksową obsługę dla CRO z całego świata na wszystkich etapach procesu tłumaczeniowego. Już dziś zamów tłumaczenie swojego streszczenia w KONTEKŚCIE.

 

Dowiedz się więcej

pozostałe Specjalizacje