Tłumaczenia na język niemiecki

Język niemiecki jest po języku angielskim drugim najczęściej używanym w polskim biznesie językiem obcym. Oprócz bezpośredniego sąsiedztwa z Niemcami, na jego popularność składa się także hegemonia gospodarcza Niemiec w Europie, dzięki której język ten jest powszechnie używany w międzynarodowym handlu.  Ponadto Niemcy są europejskim liderem pod względem liczby przeprowadzanych badań klinicznych i wielkości rynku farmaceutycznego. Z powyższych względów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy występuje duże zapotrzebowanie na specjalistyczne tłumaczenia języka niemieckiego, umożliwiające sprawną komunikację biznesową. Przy przekładzie dokumentów biznesowych niezwykle ważną rolę odgrywa znajomość terminologii branżowej, a także przystosowanie użytego języka do odbiorcy.

W każdej sytuacji, w której potrzebne są specjalistyczne, kompleksowe usługi tłumaczeniowe na język niemiecki, KONTEKST zapewnia sprawne i niezawodne rozwiązania.

Certyfikat za zgodność z normą branżową (ISO)

Na rynku usług tłumaczeniowych istnieje obecnie wielu dostawców. Chociaż teoretycznie oferują to samo, jakość realizacji może drastycznie się różnić w zależności od wybranej firmy. Istnieją na szczęście narzędzia, które pomagają wyróżnić najbardziej wartościowe przedsiębiorstwa. Można do nich zaliczyć międzynarodowe certyfikaty, przyznawane wyłącznie najlepszym firmom tłumaczeniowym. KONTEKST spełnia wymagania normy ISO 17100:2015, co potwierdza dokument przyznany przez polski oddział Bureau Veritas Certification. Wyróżnienie to jest najlepszą rekomendacją naszych usług.

Wszystkie odmiany języka niemieckiego

 

Mimo tego, że zasięg języka niemieckiego jako języka urzędowego nie jest tak rozległy jak języka angielskiego czy hiszpańskiego, to oprócz Niemiec obowiązuje on jeszcze aż w pięciu państwach europejskich:  w Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Luksemburgu i Belgii. Wiąże się to z tym, że oprócz standardowego, literackiego języka niemieckiego (tzw. Hochdeutsch),  istnieje szereg znacznie różniących się od niego lokalnych wariantów. KONTEKST posiada w swoim zespole wyspecjalizowanych lingwistów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z najdrobniejszych różnic w poszczególnych odmianach niemczyzny zarówno na poziomie leksykalnym, jak i w wymowie i składni. Dbają o to, by tłumaczony tekst z języka niemieckiego i na język niemiecki zawsze był w pełni przystosowany do odbiorcy pod względem formalnym i kulturowym.

 

Tłumaczenia techniczne z różnych dziedzin

 

Do najtrudniejszych aspektów tłumaczenia należą terminologia techniczna i słownictwo branżowe. KONTEKST specjalizuje się w tłumaczeniach dla podmiotów z różnych branż, takich jak:

 

  • Medycyna i farmacja. Tłumaczenia medyczne wymagają znajomości specjalistycznej terminologii.  Nasi lingwiści dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na wykonywanie przekładów dotyczących poszczególnych obszarów medycyny. Badania kliniczne, rejestracja produktów leczniczych, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, wyroby medyczne i wiele innych dziedzin związanych z medycyną, to dla naszych specjalistów codzienność.
  • Bankowość i finanse. Świat finansów często posługuje się własną nomenklaturą, co utrudnia przekład na inne języki. KONTEKST oferuje usługi w zakresie tłumaczenia ustnego, korekty/weryfikacji dokumentów, zarządzania projektami oraz wspomaganego komputerowo tłumaczenia dla instytucji finansowych i różnego rodzaju podmiotów gospodarczych.
  • Prawo. Tłumaczenia prawnicze stanowią wyzwanie ze względu na konieczność zachowania precyzji. W każdym państwie funkcjonuje inny system prawny, co znacznie komplikuje przekład. Potrzebny jest dostawca usług tłumaczeniowych dysponujący niezbędną znajomością i zrozumieniem języka źródłowego, języka docelowego oraz terminologii prawniczej zawartej w tłumaczonym dokumencie lub wypowiedzi ustnej. Tylko wtedy można mieć pewność, że produkt końcowy zachowuje wierność wobec tekstu źródłowego pod względem językowym i merytorycznym.

Usługi tłumaczeniowe oferowane przez KONTEKST

 

Jeśli chodzi o różne rodzaje usług tłumaczeniowych, oferta KONTEKSTU zaspokaja wszystkie potrzeby klientów. Oferowane przez nas usługi to między innymi:

 

 

Wszystkie tłumaczone dokumenty podlegają starannej weryfikacji w celu zapewnia najwyższej rzetelności przekładu.