weryfikacja i korekta

Każdy tekst tłumaczony w biurze KONTEKST przechodzi co najmniej jednoetapową weryfikację. Usługa standardowej weryfikacji zawsze wliczona jest w cenę tłumaczenia.

Weryfikacja (ang. revision) to (zgodnie z normą PN-EN 15038) badanie tekstu tłumaczenia w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu, porównanie tekstu źródłowego z tekstem docelowym pod względem spójności terminologicznej, rejestru językowego i stylu oraz zalecenie działań korygujących.

Nasi klienci korzystają także z dodatkowych usług weryfikacji, które służą możliwie najlepszemu dopracowaniu tekstu pod kątem jego przyszłego wykorzystania.

Oferujemy:

  • dodatkową weryfikację stylistyczno-językową – weryfikację przez drugiego lingwistę. Celem takiej weryfikacji jest zminimalizowanie możliwości wystąpienia niezręczności językowych lub jakichkolwiek przeoczeń, np. w tekstach przeznaczonych na stronę internetową;
  • dodatkową weryfikację przez rodowitego użytkownika języka (native speakera) – zalecaną np. w przypadku tłumaczenia tekstów marketingowych przeznaczonych na rynki zagraniczne;
  • dodatkową weryfikację merytoryczną – weryfikację przez drugiego specjalistę w danej dziedzinie, przede wszystkim pod kątem kwestii merytorycznych. Jej celem jest zminimalizowanie możliwości wystąpienia pomyłek terminologicznych, np. w artykułach medycznych.

Klienci zlecają nam również redakcję oraz korektę tekstów.

Redakcja – analiza tekstu docelowego (bez porównywania go z tekstem wyjściowym) pod względem jego stosowności wobec uzgodnionego celu i poszanowania konwencji przyjętych w dziedzinie, do której należy, oraz zalecenie działań korygujących. Redaktor to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie.

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje redakcji:

  • merytoryczna – obejmuje tłumaczenia tekstu książek, artykułów specjalistycznych i innych tekstów przeznaczonych do publikacji oraz
  • językowa – wiąże się z przygotowaniem tekstu np. marketingowego przez specjalistę-copywritera.

Korekta (ang. proofreading) – sprawdzanie ostatecznej wersji tekstu (np. gotowych do druku wzorów opakowań) przed publikacją.

weryfikacja i korekta