tłumaczenia i lokalizacja stron internetowych

Lokalizacja to przystosowanie danego dokumentu, stworzonego w danym miejscu i języku, do realiów innego rynku i otoczenia. Zwykle proces ten polega na przetłumaczeniu tekstu, a następnie na dostosowaniu go do obowiązujących przepisów i wymagań charakterystycznych dla kultury języka docelowego.

Przetłumaczenie strony internetowej na inne języki jest formą lokalizacji.

Strona internetowa w językach obcych to szansa na dotarcie do nowej, potencjalnie bardzo licznej grupy klientów, a to z kolei prowadzi to zwiększenia sprzedaży. Lokalizacja strony www to najskuteczniejszy sposób na zaistnienie firmy na rynkach różnych krajów, np. tłumaczenie strony internetowej na język rosyjski lub niemiecki otwiera możliwości zaistnienia na olbrzymich rynkach rosyjskim i niemieckim (liczba mieszkańców Rosji wynosi 143 miliony, a Niemiec 80 milionów).

Aby zamówić lokalizację swojej strony internetowej:

  1. zdefiniuj swoje potrzeby i cel tłumaczenia,
  2. wybierz zakres tłumaczenia,
  3. określ, jakie kraje / języki Cię interesują,
  4. prześlij plik źródłowy do naszego zespołu.

My podejmiemy następujące działania

  1. zlecimy tłumaczenie rodowitemu użytkownikowi języka docelowego,
  2. przeprowadzimy weryfikację przetłumaczonego tekstu,
  3. opracujemy elementy graficzne strony,
  4. przeprowadzimy kontrolę jakości,
  5. zamieścimy tekst na stronie.

Warto przetłumaczyć stronę internetową firmy. Już dziś poproś o ofertę!