Tłumaczenia audiowizualne i napisy do filmów

Czym jest tłumaczenie audiowizualne i dlaczego jest ważne

Tłumaczenie audiowizualne lub lokalizacja audiowizualna to proces, który umożliwia firmom zdobywanie nowych rynków poprzez zwiększanie popularności i rozpoznawalności produktu lub usługi dzięki dotarciu do szerszego grona odbiorców. Materiałów audiowizualnych jest coraz więcej, a ich znaczenie stale rośnie. Mówi się również, że mogą one zapewnić wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Warto pamiętać, że żyjemy w coraz bardziej wizualnej kulturze i dlatego powinniśmy korzystać z nowych strategii marketingowych.

Przebieg tłumaczenia audiowizualnego

Proces lokalizacji materiałów audiowizualnych składa się z następujących etapów.

Transkrypcja

Po otrzymaniu ścieżki dźwiękowej i nagrania głosowego najpierw należy przekształcić je na tekst pisany.

Kody czasowe

Następnie transkrypcja zostaje uzupełniona o kody czasowe, dzięki czemu na kolejnych etapach ścieżka dźwiękowa i napisy zostaną lepiej dopasowane do treści wideo.

Tłumaczenie na język docelowy

Następnym etapem jest tłumaczenie na język docelowy. Treści audiowizualne powinny być zwięzłe i przystępne, niezależnie od stopnia specjalizacji. Dzięki temu widz będzie mógł nadążyć za tekstem lub mową, a aktor głosowy lub lektor będzie miał wystarczająco dużo czasu na przeczytanie przetłumaczonego tekstu. Jeżeli oryginalny film zawiera metafory, najlepiej zamówić usługę transkreacji, czyli twórczego tłumaczenia bardziej kreatywnych idei w języku docelowym.

Dubbing, voice-over, napisy do filmów

Dubbing polega na stworzeniu ścieżki dźwiękowej w języku docelowym. Czasem podejmuje się nawet próby zsynchronizowania mowy z ruchem warg aktorów lub postaci widocznych na filmie.

Voice-over oznacza zazwyczaj nałożenie głosu pojedynczego lektora na oryginalną ścieżkę dźwiękową.

W przypadku zastosowania napisów tłumaczenie opatrzone kodami czasowymi wyświetla się na ekranie w formie tekstu w sposób zsynchronizowany z oryginalną ścieżką dźwiękową.

Tłumaczenia audiowizualne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszych klientów tego typu możliwościami, wprowadziliśmy do oferty usługę tłumaczenia audiowizualnego z użyciem AI, która pozwala obniżyć koszty i czas potrzebne na realizację przekładów materiałów szkoleniowych i marketingowych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w realizacji projektów audiowizualnych pozwala na szybkie wygenerowanie transkrypcji nagrania, a następnie syntetycznego głosu lektora. Powstała w ten sposób narracja brzmi naturalnie, dzięki zadbaniu o takie detale jak właściwa intonacja. Efekt jest niemal taki sam, jak gdyby to człowiek użyczył swojego głosu do filmu. Lektor generowany komputerowo pozwala na bardzo szybką realizację nagrania głosu, a także na sprawnie wprowadzanie zmian lub ewentualnych poprawek, kiedy np. powstaje kolejna wersja materiału Ponadto, dzięki wykluczeniu konieczności zaangażowania aktorów czy wynajmu studia nagraniowego, przekłada się na realne oszczędności finansowe przy realizacji nawet bardzo złożonych, wielojęzycznych projektów tego typu. Szczególnie rekomendujemy skorzystanie z tej usługi w przypadku tłumaczeń audiowizualnych o treściach marketingowych lub wewnętrznych materiałów szkoleniowych.

Planując lokalizację materiału audiowizualnego masz do wyboru wiele różnych wariantów. Każdy z nich daje inne efekty i wiąże się z innymi kosztami. Przy planowaniu dobrze jest wziąć pod uwagę aspekty kulturowe. W niektórych kulturach preferuje się pełny dubbing w danym języku, w innych natomiast widzowie wolą słyszeć oryginalną ścieżkę audio i czytać tłumaczenie. Jeżeli Twój budżet na to pozwala, zamówienie usługi voice-over wraz z napisami zadowoli najszersze grono odbiorców, ponieważ da im wybór. Uwzględnienie preferencji odbiorców pozwoli przyciągnąć ich uwagę na dłużej.

Skonsultuj się z KONTEKSTEM

Jako doświadczone biuro tłumaczeń mamy świadomość, że potrzeby naszych klientów stale się zmieniają i wymagają wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie lokalizacji materiałów audiowizualnych i otrzymać wycenę usługi szytej na miarę.

Tłumaczenia audiowizualne i napisy do filmów