Tłumaczenia audiowizualne i napisy do filmów

Czym jest tłumaczenie audiowizualne i dlaczego jest ważne

Tłumaczenie audiowizualne lub lokalizacja audiowizualna to proces, który umożliwia firmom zdobywanie nowych rynków poprzez zwiększanie popularności i rozpoznawalności produktu lub usługi dzięki dotarciu do szerszego grona odbiorców. Materiałów audiowizualnych jest coraz więcej, a ich znaczenie stale rośnie. Mówi się również, że mogą one zapewnić wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Warto pamiętać, że żyjemy w coraz bardziej wizualnej kulturze i dlatego powinniśmy korzystać z nowych strategii marketingowych.

Przebieg tłumaczenia audiowizualnego

Proces lokalizacji materiałów audiowizualnych składa się z następujących etapów.

Transkrypcja

Po otrzymaniu ścieżki dźwiękowej i nagrania głosowego najpierw należy przekształcić je na tekst pisany.

Kody czasowe

Następnie transkrypcja zostaje uzupełniona o kody czasowe, dzięki czemu na kolejnych etapach ścieżka dźwiękowa i napisy zostaną lepiej dopasowane do treści wideo.

Tłumaczenie na język docelowy

Następnym etapem jest tłumaczenie na język docelowy. Treści audiowizualne powinny być zwięzłe i przystępne, niezależnie od stopnia specjalizacji. Dzięki temu widz będzie mógł nadążyć za tekstem lub mową, a aktor głosowy lub lektor będzie miał wystarczająco dużo czasu na przeczytanie przetłumaczonego tekstu. Jeżeli oryginalny film zawiera metafory, najlepiej zamówić usługę transkreacji, czyli twórczego tłumaczenia bardziej kreatywnych idei w języku docelowym.

Dubbing, voice-over, napisy do filmów

Dubbing polega na stworzeniu ścieżki dźwiękowej w języku docelowym. Czasem podejmuje się nawet próby zsynchronizowania mowy z ruchem warg aktorów lub postaci widocznych na filmie.

Voice-over oznacza zazwyczaj nałożenie głosu pojedynczego lektora na oryginalną ścieżkę dźwiękową.

W przypadku zastosowania napisów tłumaczenie opatrzone kodami czasowymi wyświetla się na ekranie w formie tekstu w sposób zsynchronizowany z oryginalną ścieżką dźwiękową.

Planując lokalizację materiału audiowizualnego masz do wyboru wiele różnych wariantów. Każdy z nich daje inne efekty i wiąże się z innymi kosztami. Przy planowaniu dobrze jest wziąć pod uwagę aspekty kulturowe. W niektórych kulturach preferuje się pełny dubbing w danym języku, w innych natomiast widzowie wolą słyszeć oryginalną ścieżkę audio i czytać tłumaczenie. Jeżeli Twój budżet na to pozwala, zamówienie usługi voice-over wraz z napisami zadowoli najszersze grono odbiorców, ponieważ da im wybór. Uwzględnienie preferencji odbiorców pozwoli przyciągnąć ich uwagę na dłużej.

Skonsultuj się z KONTEKSTEM

 

Jako doświadczone biuro tłumaczeń mamy świadomość, że potrzeby naszych klientów stale się zmieniają i wymagają wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie lokalizacji materiałów audiowizualnych i otrzymać wycenę usługi szytej na miarę.