polityka jakości

KONTEKST jest certyfikowanym biurem tłumaczeń i cenionym partnerem największych podmiotów
na rynku. Naszym celem jest przyspieszanie wielojęzycznej komunikacji dzięki wykorzystaniu technologii
i doświadczenia. Zaspokajamy potrzeby nowoczesnych organizacji w zakresie usług językowych.

W swojej pracy stawiamy na kompleksowe rozwiązania, ułatwiające pracę naszych klientów i umożliwiające obsługę wymagających projektów w efektywny sposób. Pracujemy wyłącznie z klientami instytucjonalnymi, nasze portfolio składa się z klientów, którzy cenią szybką i bezpośrednią komunikację, terminowe dostarczanie usług i sprawną reakcję na ewentualne uchybienia. Nasze procedury opisują przebieg wszystkich procesów w firmie, które dają gwarancję szybkiej i bezproblemowej obsługi.

KONTEKST jest obecnie jednym z największych biur tłumaczeń w Polsce, a od 2012 roku świadczymy usługi globalnie. Wykonywane przez nas tłumaczenia należą głównie do następujących obszarów specjalizacji: medycyna i farmakologia, badania kliniczne, urządzenia medyczne, chemia, technologia, inżynieria, prawo, administracja, bankowość i finanse. Dzięki naszej ogólnoświatowej sieci wyspecjalizowanych dostawców i partnerów międzynarodowych wykonujemy zlecenia w 250 kombinacjach językowych Europy, Azji, Ameryk i Afryki, stosownie do potrzeb naszych klientów.

KONTEKST zobowiązuje się:

 • przestrzegać wszystkich norm, przepisów prawnych oraz dobrych praktyk branżowych,
 • stale doskonalić procesy i systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001,
 • zatrudniać wysoko wykwalifikowanych tłumaczy, weryfikatorów i project managerów zgodnie z wymogami normy ISO 17100 ‒ wyłanianych w procesie rekrutacji szczegółowo opisanym
  w procedurach,
 • sprawować nadzór nad pracą tłumaczy, weryfikatorów, project managerów i innych stron mających wpływ na jakość procesów i monitorować oraz oceniać jakość ich pracy,
 • zapewnić pracownikom warunki do stałego doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • monitorować poziom świadczonych usług oraz poddawać je regularnej ewaluacji,
 • doskonalić infrastrukturę i inwestować w rozwiązania technologiczne mające wpływ
  na procesy zarządzania jakością,
 • dbać o terminową dostawę usług oraz szybką i profesjonalną obsługę klientów,
 • odpowiadać na potrzeby klienta: świadczyć usługi zgodnie z ustalonymi indywidualnymi wymogami klienta,
 • dbać o bezpieczeństwo danych i zachowanie wszelkich informacji w poufności.

Dyrektor generalny zobowiązuje się tak zdefiniowaną Politykę realizować oraz dokonywać okresowego przeglądu jej adekwatności z uwzględnieniem kontekstu Organizacji, jak również monitorować skuteczność działań w zakresie jakości. Każdy Pracownik odgrywa istotną rolę w zapewnieniu skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i na nim spoczywa obowiązek realizacji przyjętej Polityki w zakresie swojego działania.