tłumaczenia przysięgłe

Teksty prawnicze, komercyjne, artykuły prasowe, a nawet naukowe mogą zostać przetłumaczone na inny język przez tłumacza, który nie znajduje się w rejestrze tłumaczy przysięgłych. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się przy tłumaczeniu oficjalnej dokumentacji, takiej jak umowy, pisma sądowe i urzędowe, dyplomy i świadectwa.

Tłumaczenia przysięgłe pisemne i tłumaczenia przysięgłe ustne wymagane są przez instytucje państwowe na całym świecie, są również niezbędne przy zawieraniu kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Tłumaczenie przysięgłe stanowi gwarancję, że dany dokument zostanie uznany za wiarygodny przez organy państwowe, banki, instytucje finansowe i przedsiębiorstwa w kraju docelowym.

Tłumacze przysięgli wpisani do rejestru Ministra Sprawiedliwości

Tłumacze przysięgli uznawani są za osoby zaufania publicznego, posiadające uprawnienia do dokonywaniu przekładu dokumentów państwowych, procesowych i urzędowych. Każda osoba chcąca zdobyć te uprawnienia musi spełnić szereg wymogów prawnych, posiadać wyższe wykształcenie i oczywiście odpowiednie umiejętności językowe.

Umiejętności te weryfikowane są w trakcie egzaminu przeprowadzanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tłumacz zostaje zaprzysiężony, a następnie wpisany do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości. W naszym biurze pracuje wielu tłumaczy przysięgłych, którzy zajmują się tłumaczeniem i uwierzytelnianiem tekstów w swojej specjalizacji.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe medyczne, pisemne i ustne, na zamówienia kancelarii prawniczych, firm farmaceutycznych i innych instytucji. Biuro KONTEKSTU mieści się w centrum Warszawy, zatem tłumaczenia przysięgłe klienci mogą łatwo odebrać bezpośrednio w naszym biurze lub też wyślemy gotowe tłumaczenie przysięgłe kurierem do klienta. Wykonujemy także tłumaczenia przysięgłe ustne.

POZNAJ TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE PODPISANE ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIKIFOWANYM

FILM INSTRUKTAŻOWY