Ustne tłumaczenia poświadczone wykonywane są przede wszystkim na potrzeby organów państwowych, do których zwraca się cudzoziemiec: policji, sądów cywilnych, karnych, rodzinnych, prokuratury, straży granicznej lub urzędów stanu cywilnego. Obecność tłumacza przysięgłego jest również wymagana podczas odczytywania i podpisywania aktów notarialnych czy umów, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego. Podczas zgromadzeń akcjonariuszy czy negocjacji handlowych tłumacz przysięgły przekłada wypowiedzi uczestników, a następnie poświadcza pieczęcią sporządzane na ich podstawie dokumenty.

Gdzie można znaleźć listę tłumaczy przysięgłych ustnych?

Nie istnieje ustawowy podział na tłumaczy przysięgłych ustnych i pisemnych. Wszyscy tłumacze przysięgli są wpisani na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która jest dostępna na stronie ministerstwa w zakładce Rejestry i ewidencje (nie uwzględniono tam danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego).

O czym warto pamiętać zlecając tłumaczowi przysięgłemu wykonanie tłumaczenia ustnego?

W sytuacji gdy potrzebne będzie tłumaczenie ustne poświadczone, należy pamiętać o kilku kwestiach, które zdecydowanie ułatwią współpracę obu stronom. Warto rozpocząć od udzielenia tłumaczowi podstawowych informacji o tematyce tłumaczenia i przewidywanym czasie trwania postępowania z udziałem tłumacza. Tak jak w przypadku każdego tłumaczenia ustnego, należy w porządku obrad przewidzieć dodatkowy czas na przekład.

Czy można udostępnić tłumaczowi materiały związane z planowanym tłumaczeniem?

Ze względu na konieczność orientacji w bardzo wielu dziedzinach i potrzebę gruntownego przygotowania do tematów specjalistycznych niewątpliwie pomocne dla tłumacza będzie zapoznanie się wcześniej z dokumentami referencyjnymi czy materiałami, które otrzymują uczestnicy.

Co więcej, można udostępnić tłumaczowi kopię tekstu, który ma zostać odczytany przez uczestnika postępowania czy spotkania, w celu przetłumaczenia go techniką a vista. Jest to w interesie zleceniodawcy, ponieważ prelegent czyta na ogół znacznie szybciej, co stanowi dodatkową trudność dla tłumacza.

Co może zrobić tłumacz, gdy widzi, że przesłuchiwany cudzoziemiec nie zrozumiał pytania?

Tłumacz jest zobowiązany do wiernego tłumaczenia wszystkich wypowiedzi, zachowania formy i stylu, jakich użył mówca, niczego nie ujmując, nie dodając i nie zmieniając. Jeśli pytanie zostało prawidłowo przetłumaczone, a mimo to cudzoziemiec go nie zrozumiał, tłumacz może – za wiedzą przesłuchującego – sformułować pytanie, używając innych słów. Tłumacz nie powinien z własnej inicjatywy wyjaśniać terminów prawnych. Może za to przekazać przesłuchującemu, że świadek nie rozumie danego terminu. Udzielone wyjaśnienie tłumacz przekłada na język cudzoziemca.

Od kilkunastu lat pracujemy dla branży prawniczej. Mamy doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń ustnych poświadczonych. Obsługujemy międzynarodowe kancelarie i firmy consultingowe. Dla jednego z naszych klientów wykonaliśmy tłumaczenie rozprawy arbitrażowej w Hadze. 

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas: kontekst_at_kontekst.pl