dostawca tłumaczeń w dziedzinie badań klinicznych

bezpieczeństwo farmakoterapii Tłumaczenia

Jako wyspecjalizowany dostawca tłumaczeń w dziedzinie badań klinicznych i farmacji rozumiemy wyzwanie, jakie stanowi wykonywanie tłumaczeń w obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii. Przez ponad 20 lat działalności nasza firma zgromadziła doświadczenie oraz zbudowała zasoby niezbędne do sprawnego obsługiwania obszernych projektów wielojęzycznych w tym zakresie. Firmom z branży medycznej i farmaceutycznej zależy na jakości, dokładności i precyzji tłumaczonych dokumentów, a także na poprawności stosowanej nomenklatury specjalistycznej.

Nasze tłumaczenia wykonywane są przez ekspertów z branży medycznej, którzy rozumieją specyfikę języka używanego w dokumentach dedykowanych tej dziedzinie oraz konieczność możliwie najwierniejszego oddania oryginału w procesie tłumaczenia. Ponieważ takie projekty są często wykonywane pod dużą presją czasu, nasza firma gwarantuje szybką obsługę tego rodzaju zleceń.
Ponadto nasz wewnętrzny Dział Kontroli Jakości czuwa nad dokładnością i poprawnością zlecanych projektów tłumaczeniowych poprzez weryfikację wykonywaną wewnętrznie dla każdego projektu.

dostawca tłumaczeń w dziedzinie badań klinicznych
Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne, pisemne i ustne, to nasza główna specjalizacja.
 • 60 000
  tyle stron tłumaczeń rocznie
  wykonujemy z branży medycznej i farmacji

Dodatkowo z myślą o firmach działających w dziedzinie bezpieczeństwa farmakoterapii oferujemy poniższe usługi:

 • korekta,
 • weryfikacja zwrotna,
 • reconciliation.

Dokumenty

W obszarze bezpieczeństwa farmakoterapii tłumaczymy między innymi:

 • dokumentację dotyczącą zdarzeń niepożądanych,
 • okresowe raporty o bezpieczeństwie, w tym okresowe raporty z oceny stosunku korzyści do ryzyka,
 • raporty o podejrzewanych niespodziewanych ciężkich działaniach niepożądanych,
 • dokumentację audytową,
 • specjalistyczne artykuły i publikacje medyczne,
 • akty prawne dotyczące branży medycznej i przemysłu farmaceutycznego,
 • decyzje i rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia,
 • informacje o lekach i informacje dla pacjentów ,
 • opisy technologii wytwarzania leków,
 • komunikaty prasowe.

pozostałe Specjalizacje