POLITYKA PRYWATNOSĆI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów KONTEKST A. Wolski sp. k.

Administratorem danych osobowych jest KONTEKST A. Wolski sp. k., z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 56A, 00-695 Warszawa, e-mail: kontekst@kontekst.pl, telefon: +48 22 548 07 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: gdpr@kontekst.pl.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochrony danych osobowych (dalej RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w prawnie uzasadnionym interesie tj. w celach marketingowych i prowadzenia analiz sprzedaży i jakości usług, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom zapewniającym wsparcie administratora, np. w zakresie IT, usług prawnych, księgowości.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Informacja o przetwarzaniu danych osób kontaktujących się z KONTEKST A. Wolski sp. k.

Administratorem danych osobowych jest KONTEKST A. Wolski sp. k., z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 56A, 00-695 Warszawa, e-mail: kontekst@kontekst.pl, telefon: +48 22 548 07 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: gdpr@kontekst.pl.

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Informacja o przetwarzaniu danych osób wyrażających zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Administratorem danych osobowych jest KONTEKST A. Wolski sp. k., z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 56A, 00-695 Warszawa, e-mail: kontekst@kontekst.pl, telefon: +48 22 548 07 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: gdpr@kontekst.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymania informacji handlowych.

Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom, np. zewnętrznej agencji marketingowej oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie administratora.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Informacja o przetwarzaniu danych osób prowadzących jednoosobowych działalność gospodarczą, osób reprezentujących kontrahentów lub osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy po stronie kontrahenta

Administratorem danych osobowych jest KONTEKST A. Wolski sp. k., z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 56A, 00-695 Warszawa, e-mail: kontekst@kontekst.pl, telefon: +48 22 548 07 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: gdpr@kontekst.pl.

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Dodatkowo pozyskuje dane od:
• w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z jawnych rejestrów publicznych (CEIDG);
• w przypadku osób fizycznych reprezentujących kontrahentów od Pani/Pana mocodawcy, który jest kontrahentem Administratora oraz z jawnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG);
• w przypadku osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy bezpośrednio od Pani/Pana pracodawcy, który jest kontrahentem Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Osoba, której dane dotyczą Cel i podstawa prawna Czas przechowywania
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 1. Realizacja umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Dokonywanie rozliczeń księgowo – podatkowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).
3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umowy – prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (wynikającymi m. in. z ustawy o rachunkowości) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń (przez okres wynikający z Kodeksu Cywilnego)
Osoby fizyczne reprezentujące kontrahentów oraz pełnomocnicy 1. Niezbędność do weryfikacji osoby zawierającej umowę w imieniu kontrahenta -prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego
Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy  1. Wykonanie umowy zawartej przez Administratora – prawnie uzasadniony interes Administratora, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń – prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie powyższych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Dane mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom zapewniającym wsparcie administratora, np. w zakresie IT, usług prawnych, księgowości.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.