DTP i druk

DTP (ang. Desktop Publishing), czyli przygotowanie do druku lub publikacji jest procesem złożonym, na który składa się wiele różnych działań. Nasze biuro oferuje klientom kompleksowe usługi DTP we wszystkich językach Europy i Azji. Projekty realizowane są przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów DTP oraz utalentowanych grafików.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy opracowania projektu, do których należą: korekta i redakcja tekstu, jego tłumaczenie, opracowanie graficzne, skład i łamanie, ostateczne przygotowanie dokumentu do druku i jego druk.
Wszystkie treści zawarte w dokumencie są przez nas dokładnie weryfikowane zarówno pod kątem językowym, jak i merytorycznym.

 

Opracowanie graficzne

W przypadku usług DTP niezwykle istotną rolę odgrywa odpowiednie opracowanie graficzne dokumentu. Po wprowadzeniu do komputera tekstu oraz materiałów grafik rozpoczyna pracę nad przygotowaniem kompozycji poszczególnych stron dokumentu. Przygotowuje również wszelkie ilustracje, schematy i wykresy, które mają zostać wykorzystane w projekcie.
Wygląd dokumentu, zwłaszcza w przypadku projektów marketingowych i reklamowych, jest niezwykle ważny. Oprawa graficzna musi podkreślać treść, którą przekazuje dany projekt, a także przyciągać uwagę odbiorcy. Dlatego współpracujemy z najlepszymi grafikami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy przy projektach DTP i korzystają z najnowocześniejszych programów graficznych.

 

Skład i łamanie

Łamanie i skład tekstu są bardzo ważnym etapem przygotowania dokumentu do druku lub publikacji (DTP). Skład polega przede wszystkim na ustaleniu rodzaju czcionki i szerokości wierszy. Obecnie wykonuje się go z wykorzystaniem programów graficznych. Tekst może zostać wprowadzony ręcznie, za pomocą programu OCR lub wydobyty z innego pliku tekstowego.
Łamanie polega na odpowiednim przygotowaniu strony dokumentu, ułożeniu tekstu w kolumnach i zestawieniu go z elementami graficznymi. Po wykonaniu łamania na stronie znajdują się wszystkie planowane zdjęcia, rysunki, czy też wykresy. Gotowy plik zostaje następnie wysłany do klienta, który na tym etapie może przekazać ostateczne uwagi do projektu.

 

Przygotowanie do druku

Kiedy projekt dokumentu jest już kompletny następuje ostateczny etap procesu DTP – przygotowanie do druku. Etap ten polega przede wszystkim na dostosowaniu pliku do rodzaju papieru, czy innego materiału, techniki drukowania oraz rodzaju maszyny drukującej. Wszystkie te elementy mają ogromny wpływ na ostateczną jakość i wygląd wydruku.

Nasza oferta obejmuje:

  • tłumaczenie wraz z dodatkową weryfikacją stylistyczną lub merytoryczną na dowolny język Europy lub Azji,
  • rekomendowaną w przypadku tłumaczeń przeznaczonych do publikacji weryfikację tekstu przez rodowitego użytkownika języka (native speakera),
  • redakcję tekstu,
  • opracowanie elementów graficznych (wykresów, tabel, grafów, fotografii itp.),
  • skład i łamanie tekstu
  • przygotowanie dokumentu do druku lub publikacji
  • druk

Już dziś poproś nas o ofertę cenową na DTP i druk.

dtp i druk