Opieka nad pacjentem pediatrycznym obfituje w wyjątkowe wyzwania, z którymi na codzień borykać nie muszą się lekarze zajmujący się osobami dorosłymi. Jednym z największych problemów jest bariera komunikacyjna. Biorąc pod uwagę stadia rozwoju dziecka, najmłodsi pacjenci są całkowicie niewerbalni, a komunikacja z tymi nieco starszymi może również przysparzać licznych trudności. W celu zapewnienia pacjentowi pediatrycznemu opieki na najwyższym możliwym poziomie, wywiad będzie musiał zostać zebrany zarówno od dziecka (w miarę możliwości), jak i od jego opiekuna. Bariera językowa pomiędzy lekarzem pediatrą a rodzicami może spowodować powstanie bariery w całokształcie ich relacji, ze szkodą dla pacjenta. Korzystanie w takich sytuacjach z usług zawodowych tłumaczy medycznych niesie za sobą z drugiej strony ryzyko poczucia naruszonej prywatności a w konsekwencji zebranie danych, które będą nieadekwatne. Nie każdy w końcu czuje się swobodnie dyskutując w obecności osoby trzeciej prywatne szczegóły dotyczące zdrowia swojego dziecka oraz sytuacji w swoim domu. Istnieje także ryzyko nieprawidłowej interpretacji historii medycznej oraz rodzinnej spowodowane przekręceniem faktów przez tłumacza nieposiadającego odpowiedniego poziomu wrażliwości kulturowej.

Efektywna komunikacja pomiędzy lekarzem, a pacjentem i jego opiekunami, jest niezbędna do osiągnięcia pozytywnych wyników terapii w pediatrii. Lekarze zbierający wywiad z rodzicami innych narodowości, nawet jeśli posługują się oni językiem urzędowym obowiązującym w danym kraju, powinni sceptycznie podchodzić do oceny na ile płynnie potrafią oni władać tym językiem. Określenie preferencji językowej opiekunów pacjenta i odpowiednia ocena ich zaawansowania w języku urzędowym może wpłynąć na decyzję lekarza o zatrudnieniu profesjonalnego tłumacza medycznego, nawet mając do czynienia z rodzinami częściowo biegłymi językowo. Bez pełnej biegłości, zrozumienie pewnych niuansów medycznych mogłoby być praktycznie niemożliwe, włączając w to nieodpowiednie zrozumienie symptomów choroby i w efekcie skutkować nieprawidłowym doborem leczenia. Badania wykazują, że pracownicy medyczni odczuwają wysoką frustrację oraz bezsilność, kiedy nie mogą odpowiednio skomunikować się z rodzicami i przekazać im wszystkich niezbędnych informacji. Brak wytycznych w zakresie tego kiedy i w jaki sposób powinno się korzystać z usług profesjonalnych tłumaczy sprawia, że często podejmowane są próby porozumienia się poprzez gesty, mimikę twarzy lub Google translate.

Biorąc pod uwagę szybkość dostarczania obecnie nowych odkryć i zaawansowanych technologii, zadziwiające jest wciąż do jak niewielkiej ilości leków przebadanych w pediatrii mają dostęp lekarze. Kolejnym aspektem, w którym odpowiednia komunikacja jest absolutną podstawą, będzie udział małoletniego w badaniu klinicznym. Żaden rodzic nie zdecyduje się na podpisanie zgody na udział swojego dziecka w projekcie, którego założeń oraz wymagań nie rozumie i jeśli nie jest pewny, że jego pociecha będzie bezpieczna i otrzyma opiekę na najwyższym poziomie. Bez zapewnienia materiałów w przystępnym, odpowiednim języku, badanie pediatryczne będzie skazane na niepowodzenie. Sponsorzy prowadzący badanie kliniczne muszą zapewnić odpowiednie tłumaczenie zgód na udział małoletniego w badaniu, informacji o badaniu, wszelkiego rodzaju instrukcji związanych z wykonywanymi procedurami, materiałów edukacyjnych dla pacjentów, czy chociażby informacji z kim mogą się skontaktować w razie nagłych wypadków medycznych. W celu zwiększenia zaangażowania pacjentów oraz ich opiekunów, coraz powszechniejszą praktyką staje się tworzenie filmików wyjaśniających bardziej skomplikowane procedury czy opatrzenie formularza świadomej zgody ilustracjami zwiększającymi przystępność informacji. Piorunujące tempo rozwoju wszelkiego rodzaju aplikacji interaktywnych sprawił, że zaczęto je wykorzystywać również w badaniach klinicznych. Wszystkie te materiały i pomoce dydaktyczne wymagają jednak odpowiedniego przekładu, który wykonany musi zostać przez tłumacza posiadającego wysoką wrażliwość kulturową oraz świadomego, że badania przeprowadzane u dzieci są o wiele bardziej wymagające pod tym kątem, niż badania prowadzone z udziałem dorosłych. Dodatkowo tłumacz taki musi oczywiście doskonale znać terminologię medyczną.

Odpowiednia komunikacja na linii lekarz – młodociany pacjent i jego rodzina, jest podstawą do uzyskania sukcesu terapeutycznego w pediatrii. W badaniach klinicznych, dokładne i wiarygodne tłumaczenia materiałów dla pacjentów pozwalają dzieciom oraz rodzinie na zrozumienie szczegółów badania i podjęcie świadomej decyzji o udziale, a w efekcie pozytywnie wpływa na rekrutację oraz zatrzymanie pacjentów w badaniu. To przekłada się na sukces całego badania, a dalej na zwiększenie ilości bezpiecznych leków dostępnych dla pacjentów pediatrycznych na całym świecie.

 

Źródła:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2702788/

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-023-04121-y

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phn.12977