tłumaczenia badania kliniczne

formularzeŚWIADOMEJ ZGODY PACJENTA

Firmy CRO prowadzą badania kliniczne na całym świecie w imieniu firm farmaceutycznych i medycznych.

Przyczynia się to do zwiększenia puli pacjentów oraz umożliwia pozyskiwanie potrzebnych danych od osób o różnym pochodzeniu etnicznym. Taki proces oznacza jednak również konieczność zapewnienia dokładnej i wiernej komunikacji.

Komunikacja z pacjentem

Znaczna część interakcji w procesie badania klinicznego odbywa się pomiędzy klinicystami a pacjentami. Oznacza to, że materiały przeznaczone dla pacjentów należy tłumaczyć tak, aby odpowiadały zdolnościom czytania ze zrozumieniem poszczególnych pacjentów i ułatwiały przyswojenie potencjalnie złożonych problemów medycznych.

tłumaczenia badania kliniczne

Tłumaczenia formularzy świadomej zgody pacjenta

Przed włączeniem pacjenta do badania klinicznego musi on mieć świadomość, w jakim celu jest ono prowadzone, na czym będzie polegało. Musi także rozumieć zagrożenia i potencjalne korzyści, a także kwestie prawne lub związane z ubezpieczeniem. W związku z tym formularze świadomej zgody są bardzo newralgicznymi dokumentami. Wymagają one tłumaczenia z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości. W KONTEKŚCIE rozumiemy to i angażujemy się w pełni, aby świadczyć najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe w tym zakresie. Proponujemy w tym celu również usługi dodatkowe, takie jak podwójna weryfikacja, tłumaczenie zwrotne i uzgodnienie jego treści z dokumentem oryginalnym.

pozostałe Specjalizacje