tłumaczenia dla sektora badań klinicznych
tłumaczenia dla sektora badań klinicznych

typoweDOKUMENTY

Zapewniamy tłumaczenia wielu rozmaitych dokumentów, co pozwala nam wspierać organizacje badań kontraktowych na każdym etapie badań klinicznych i rejestracji leków, w tym dokumentacji wymaganej przed i po wprowadzeniu leku do obrotu.
Tłumaczymy między innymi:

 • umowy o prowadzenie badań klinicznych,
 • dokumentację i protokoły badań klinicznych,
 • formularze świadomej zgody pacjenta,
 • informacje o lekach i informacje dla pacjentów,
 • instrukcje aparatury medycznej,
 • opisy technologii wytwarzania leków,
 • specjalistyczne artykuły medyczne i publikacje naukowe,
 • akty prawne związane z rynkiem medycznym i farmaceutycznym,
 • ulotki i broszury dla pacjentów,
 • komunikaty prasowe,
 • decyzje i rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia,
 • teksty reklamowe i marketingowe związane z rynkiem medycznym.

Dostarczamy specjalistyczne tłumaczenia medyczne z obszarów
terapeutycznych:

 • kardiologia,
 • pulmonologia,
 • pediatria,
 • onkologia,
 • dermatologia,
 • ginekologia,
 • reumatologia,
 • urologia,
 • psychiatria,
 • diabetologia,
 • genetyka,
 • radiologia,
 • gastroenterologia,
 • choroby wewnętrzne.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi zleceniami zrealizowanymi dla Klientów z branży medycznej i farmaceutycznej.
Na Państwa życzenie chętnie udostępnimy referencje z wykonanych projektów.

pozostałe Specjalizacje