Jak usprawnić zarządzanie contentem w firmie?

Jak usprawnić zarządzanie contentem w firmie?

W dobie pracy zdalnej zarządzanie treściami i obiegiem informacji to wyzwanie w wielu organizacjach, między innymi ze względu na: mnogość formatów i platform w codziennym użyciu, rozproszone zespoły pracujące nad tym samym projektem, rozbudowany workflow, hybrydową...