W ostatnich latach coraz więcej mówi się w mediach o zdrowiu psychicznym, dzięki czemu choroby psychiczne przestają być tematem tabu, a osoby z dolegliwościami tego typu zaczynają coraz bardziej otwarcie mówić o swoich problemach, bez strachu przed stygmatyzacją ze strony społeczeństwa. Dzięki temu, oraz zawrotnie szybkiemu rozwojowi technologii, poradnictwo w dziedzinie uległo znacznej transformacji i prężnie zaczęto rozwijać usługi w zakresie zdrowia psychicznego w formie online (e-zdrowie psychiczne). Serwisy o tej tematyce zrewolucjonizowały sposób, w jaki możemy uzyskać dostęp do wsparcia zdrowia psychicznego, sprawiając, że jest to łatwiejsze, tańsze i wygodniejsze, a dodatkowo zapewnia większą anonimowość. Taki schemat pomocy jednocześnie podnosi efektywność pracy specjalistów, którzy mają więcej przestrzeni, żeby skupić się na pacjentach z ciężkimi schorzeniami psychicznymi.

System ochrony zdrowia staje obecnie przed wieloma wyzwaniami w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Jednym z nich jest zwiększenie responsywności w zapobieganiu samobójstwom oraz w leczeniu kryzysów psychicznych poprzez wcześniejsze, proaktywne wykrywanie osób predysponowanych do tego typu problemów. Rosnące zapotrzebowanie na lepszą oraz tańszą metodę prewencji, identyfikacji oraz leczenia chorób psychicznych, wynika z powszechności depresji, negatywnych skutków związanych z zaburzeniami nastroju oraz rosnącymi kosztami leczenia.

W celu zaadresowania powyższych problemów, rozwinięto liczne platformy online mające na celu identyfikację, zapobieganie oraz leczenie problemów psychicznych. Usługi związane z e-zdrowiem psychicznym okazały się być wysoce efektywne oraz wydajne finansowo. Definiuje się je jako zautomatyzowane programy internetowe, bazujące na dowodach naukowych, za pomocą których treści terapeutyczne dostarczane są bezpośrednio do konsumenta, z lub bez udziału lekarza. Standardowe terapie, takie jak kognitywna terapia behawioralna, mogą być równocześnie dostarczane drogą online do wielu pacjentów i za ułamek kosztów terapii „twarzą w twarz”. W zakresie prewencji zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi online mogą pomóc osobom o kilku, wydawałoby się nieznacznych symptomach, które nie zaliczają się do klinicznych kryteriów choroby psychicznej, a które stanowić mogą zwiększone ryzyko zachorowania na depresję w przyszłości. Usługi online wykorzystywane są również do zwiększania świadomości wśród społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego a w dalszej konsekwencji zmniejszenie napiętnowania osób z chorobami psychicznymi.

Pomimo iż w nowoczesnym świecie zapotrzebowanie na wsparcie zdrowia psychicznego jest duże, bariery językowe mogą stanowić poważną przeszkodę w dostępności serwisów online. Dla osób nie posługujących się biegle językiem, w jakim oferowane są usługi, to rozwiązanie może nie być odpowiednie przez trudności związane z efektywnym opisywaniem własnych emocji oraz obaw w obcym języku. Nawet przy codziennym posługiwaniu się językiem obcym, często nie będziemy w stanie wyrazić swoich uczuć tak samo precyzyjnie, jak w języku ojczystym, co stanowić może sporą barierę przy diagnostyce. Efektywność usług online takich jak terapia, doradztwo, narzędzia samopomocy czy źródła rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, w znacznym stopniu zależeć będzie od precyzyjności, prostoty i inkluzywności języka tłumaczenia (również w zakresie płci, wieku, stylu życia, kultury, etc.). Przy tematyce tak delikatnej, jaką jest zdrowie psychiczne, tym bardziej niezbędne dla tłumacza będzie zrozumienie niuansów językowych oraz kontekstu kulturowego. Zapewnienie tłumaczeń w wielu językach i na wysokim poziomie, przełoży się dalej na sukces terapeutyczny i prewencyjny danej platformy, a jej zasoby, w postaci interaktywnych narzędzi czy informacji, trafią do szerszego grona odbiorców, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo ich zaangażowania w dbałość o własne zdrowie psychiczne. E-interwencje w zakresie zdrowia psychicznego wymagają odpowiedniego dostosowania treści do poziomu alfabetyzmu ich odbiorców, włączając w to alfabetyzm zdrowotny oraz cyfrowy. Deweloperzy aplikacji cyfrowych powinni więc uwzględniać wstępną ocenę stopnia zrozumienia informacji przez ich odbiorców, oraz zapewniać prosty sposób prezentacji treści i możliwość ich użytkowania na wielu różnych platformach i systemach (tj. tablety, komputery, smartfony). Dodatkowo, w aplikacjach zapewnione powinny być łatwo dostępne filmy instruktażowe, z odpowiednimi tłumaczeniami, które dostarczą wsparcie dla osób poruszających się mniej płynnie po cyfrowym świecie.

E-poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego staje się coraz ważniejszym narzędziem dla osób potrzebujących wsparcia, a zintegrowane tłumaczenia odgrywają jedną z kluczowych ról w zapewnieniu efektywności serwisów online. Mając na uwadze bariery językowe, platformy „E-Mental Health” pozwalają na dostęp do kulturowo kompetentnego wsparcia psychicznego osobom z różnym zapleczem językowym. Specjaliści KONTEKSTu posiadają niezbędne know-how oraz narzędzia do wsparcia twórców aplikacji w zapewnianiu adekwatnych, kulturowo wrażliwych tłumaczeń. Wspólnie dążmy do poprawy samopoczucia psychicznego w społeczeństwie, bez wykluczania mniejszości językowych, oraz ludności żyjącej w odległych lokalizacjach geograficznych.

 

Źródła:

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0004867415582054

https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-39749-002.html