Badania kliniczne prowadzi się na całym świecie. Często to samo badanie produktu leczniczego odbywa się w wielu krajach, co wiąże się z koniecznością korzystania z usług w zakresie tłumaczeń farmaceutycznych. Międzynarodowe badania kliniczne produktów leczniczych wymagają zarówno tłumaczenia pisemnej dokumentacji, jak i tłumaczeń ustnych podczas spotkań osobistych lub wideokonferencji. Świadczeniem tych, a także wielu innych usług, zajmują się profesjonalni tłumacze. 

Oto 4 najważniejsze powody, dla których warto skorzystać z usług w zakresie tłumaczeń farmaceutycznych. 

1. Jakość merytoryczna dokumentacji klinicznej

Badania kliniczne wymagają prowadzenia obszernej dokumentacji, której jakość może mieć decydujący wpływ na ważność badania. Aby to samo badanie mogło odbyć się w wielu krajach, należy przetłumaczyć dokumentację badania na wiele różnych języków z zachowaniem wszystkich kluczowych informacji zawartych w tekście. Doświadczeni tłumacze są w stanie zapewnić całą dokumentację we wszystkich wymaganych językach – i w odpowiednim terminie, którego dotrzymanie jest warunkiem zachowania ważności badania. 

2. Zrozumiałe informacje i instrukcje

W przypadku badań klinicznych prowadzonych w różnych krajach wszelkie informacje i instrukcje, w tym te dotyczące obsługi aparatury, muszą zostać przetłumaczone w zrozumiały sposób, aby badania prowadzone w różnych ośrodkach przebiegały tak samo. Jedna rozbieżność co do metody, czasu lub sposobu podawania badanego leku wystarczy, aby badanie stało się nieważne. Każde badanie kliniczne pochłania bardzo dużo czasu i funduszy, które mogą zostać zmarnowane z powodu prostego błędu w tłumaczeniu. 

3. Przystępne materiały dla pacjentów

Najważniejszymi uczestnikami badania klinicznego są oczywiście pacjenci. Muszą oni być gotowi podjąć ryzyko związane z wypróbowaniem leku, który znajduje się dopiero w fazie badań. Aby zwiększyć zaangażowanie pacjentów, niezbędne są materiały informacyjne, takie jak broszury i ulotki wyjaśniające cele i przebieg badania. Innym rodzajem dokumentów wymagających precyzyjnego tłumaczenia w trosce o zgodność z prawem i ważność badania są formularze świadomej zgody pacjenta. Badania kliniczne prowadzi się w różnych krajach, dlatego materiały dla pacjentów muszą zostać przetłumaczone na wiele różnych języków. 

4. Tłumaczenia ustne podczas spotkań

Badania kliniczne wymagają prowadzenia wielu spotkań, w których często uczestniczą osoby z różnych krajów posługujące się różnymi językami. W odróżnieniu od tłumaczeń pisemnych, tłumaczenia ustne są wykonywane w czasie rzeczywistym w trakcie spotkania osobistego lub wideokonferencji. Istnieje kilka różnych rodzajów tłumaczeń ustnych:

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas tego rodzaju tłumaczenia ustnego tłumacz słucha całej wypowiedzi lub jej fragmentu, sporządzając notatki i tłumacząc. Kiedy prelegent kończy lub przerywa swoją wypowiedź, tłumacz przekłada ją na inny język. 

Tłumaczenie symultaniczne

Podczas tego rodzaju tłumaczenia ustnego tłumacz przekłada wypowiedzi na bieżąco. Prelegent i tłumacz, znajdujący się w różnych pomieszczeniach lub połączeni w trybie wideokonferencji, mówią jednocześnie, ale w różnych językach. 

Tłumaczenie szeptane

Gdy tłumacz i prelegent znajdują się w tym samym pomieszczeniu, tłumacz może na bieżąco szeptem przekładać wypowiedzi prelegenta. Dzięki temu większość uczestników spotkania słyszy prelegenta, a jedna osoba lub mała grupa osób słyszy przekład jego wypowiedzi wypowiadany ściszonym głosem przez tłumacza.

Tłumaczenie ustne medyczne poświadczone 

Niektórzy tłumacze ustni posiadają specjalne uprawnienia do wykonywania tłumaczeń medycznych, co oznacza, że zdali pisemne i ustne egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje w języku (językach), w których świadczą swoje usługi. Aby taki certyfikat zachował ważność, tłumacze medyczni muszą stale się dokształcać.  

KONTEKST  oferuje precyzyjne tłumaczenia farmaceutyczne 

Jeżeli potrzebujesz precyzyjnych tłumaczeń farmaceutycznych wysokiej jakości, zapraszamy do biura tłumaczeń KONTEKST, które specjalizuje się w tej dziedzinie. W przypadku badań klinicznych i innych kluczowych obszarów sektora farmaceutycznego korzystanie z usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych jest absolutnie nieodzowne. Wiele firm farmaceutycznych korzysta z niezawodnych usług KONTEKSTU , aby prowadzić badania kliniczne za granicą i wytwarzać nowe leki, które mogą przynieść ulgę pacjentom cierpiącym na różne choroby. 

nasze główne specjalizacje