W związku ze wzrostem liczby międzynarodowych badań klinicznych w różnych dziedzinach medycyny bezbłędne tłumaczenia dla sektora badań klinicznych nabrały kluczowego znaczenia. Terminy medyczne należą do najtrudniejszych do przetłumaczenia na inne języki, dlatego konieczne jest skorzystanie z profesjonalnych usług tłumaczeniowych.

Trzeba również pamiętać, że badania kliniczne podlegają bardzo szczegółowym przepisom. Wszelkie niejasności lub nieporozumienia w toku badania mogą stanowić podstawę do zakwestionowania jego rzetelności, co ma poważne konsekwencje.

O sukcesie badań klinicznych o międzynarodowym zasięgu w dużej mierze decydują usługi tłumaczeniowe. Oto jaką pomoc mogą zaoferować wykwalifikowani tłumacze.

Tłumaczenie dokumentacji badań klinicznych

Każde badanie kliniczne wiąże się z prowadzeniem obszernej dokumentacji. Obejmuje ona między innymi dokumenty wyjaśniające procedurę badawczą, dokumenty podpisywane przez uczestników w celu potwierdzenia zgody na udział w badaniu, dokumenty stanowiące zapis informacji gromadzonych w przebiegu badania oraz dokumenty podsumowujące uzyskane wyniki. Przy tak dużej ilości dokumentacji bezbłędne tłumaczenie jest po prostu kluczowe.

Biura tłumaczeń powierzają przekłady dokumentacji badań klinicznych tłumaczom dysponującym szczególnym zestawem umiejętności. Wielu tłumaczy ma wykształcenie medyczne i posługuje się biegle kilkoma językami, co jest szczególnie przydatne podczas wykonywania tłumaczeń dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach tłumacze wykonują przekład zespołowo, aby dzięki połączonej wiedzy móc jeszcze lepiej przetłumaczyć dany tekst.

Tłumaczenie ustne na potrzeby uczestników badania

Podczas międzynarodowych badań klinicznych występuje niekiedy potrzeba skorzystania z bezpośrednich tłumaczeń ustnych. Przed podpisaniem zgody uczestnicy muszą dokładnie zrozumieć, jakie wymagania i zagrożenia wiążą się z udziałem w badaniu. Nieścisłości w tłumaczeniu mogłyby prowadzić do poważnych nieporozumień o potencjalnie niekorzystnym wpływie na całe badanie.

Dostępne są różne rodzaje tłumaczeń ustnych:

Symultaniczne.

Podczas tego rodzaju tłumaczenia ustnego tłumacz przekłada treść na bieżąco podczas wypowiedzi osoby mówiącej. Osoba mówiąca i tłumacz mówią równocześnie.

Konsekutywne.

Podczas tego rodzaju tłumaczenia ustnego tłumacz przekłada wypowiedź fragmentami. Osoba mówiąca co pewien czas przerywa swoją wypowiedź, aby tłumacz mógł ją powtórzyć w języku docelowym.

Szeptane.

Tego rodzaju tłumaczenia są podobne do tłumaczeń ustnych symultanicznych, jednak tłumacz nie korzysta ze sprzętu, tylko ściszonym głosem przekłada wypowiedzi bezpośrednio do ucha klienta.

Liaison.

Gdy zachodzi potrzeba tłumaczenia ustnego na kilka języków, tłumacz może tłumaczyć zdanie po zdaniu wypowiedzi wszystkich uczestników rozmowy.

Każda z tych strategii tłumaczeń ustnych może zostać wykorzystana podczas badania klinicznego, by zagwarantować pełne porozumienie pomiędzy personelem medycznym a uczestnikiem badania.

Tłumaczenia wysokiej jakości w krótkim terminie

Jednym z wyzwań związanych z tłumaczeniami dla sektora badań klinicznych są ograniczenia czasowe, którym często podlegają badania. Aby badanie kliniczne było ważne, musi zostać przeprowadzone w określonym terminie. Z tego względu na wszystkich etapach badania klinicznego niezbędny jest udział doświadczonych, wykwalifikowanych tłumaczy wykonujących różne zadania.

Niekiedy terminowe ukończenie zlecenia wymaga pracy całego zespołu tłumaczy. Tłumacze specjalizują się w różnych rodzajach tłumaczeń pisemnych i ustnych, więc zróżnicowany zespół jest zazwyczaj najbardziej efektywny.

Wykorzystanie znajomości różnic kulturowych w tłumaczeniu

Tłumaczenie nie polega na prostym wyszukaniu poszczególnych słów w słowniku dwujęzycznym. Przekład mogą utrudniać różnice kulturowe. Aby przetłumaczyć tekst pisany lub wypowiedź ustną w skuteczny i zrozumiały sposób, tłumacz musi znać w odpowiednim stopniu nie tylko język, ale też kulturę. Doświadczeni tłumacze są w stanie zadbać o to, by międzynarodowe badanie kliniczne było prowadzone z poszanowaniem i uwzględnieniem zasad i obyczajów przyjętych w danym kręgu kulturowym.

Sukces badań klinicznych z pomocą Biura Tłumaczeń KONTEKST

Jeżeli poszukujesz wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych i ustnych do pomocy w międzynarodowym badaniu klinicznym, możesz zaufać ekspertom z biura tłumaczeń KONTEKST. Oferujemy tłumaczenia w ponad 250 kombinacjach językowych i specjalizujemy się w terminologii medyczno-farmaceutycznej. Nasze tłumaczenia przechodzą wieloetapową weryfikację merytoryczną i są wykonywane z zachowaniem ścisłej poufności w trosce o jakość badania klinicznego.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby skorzystać z naszych usług tłumaczeniowych. Chętnie pracujemy na sukces międzynarodowych badań klinicznych prowadzonych z korzyścią dla ludzi na całym świecie.