Jako że rozwój medycyny wymaga wprowadzania nowych rozwiązań na rynek, pojawia się świadomość konieczności zastosowania odpowiedniej komunikacji w celu dotarcia do większego grona odbiorców. Potrzeba ta jest w szczególności zauważalna w dziedzinie technologii medycznej czy badań klinicznych, gdzie szybka i skuteczna komunikacja prowadzi do zadowolenia pacjentów z udzielonych im świadczeń. Jednak jak sprawić, aby przekaz był jasny i zrozumiały? Tłumacząc manuale czy instrukcje obsługi urządzeń medycznych warto skorzystać z usług tłumaczy.

Łatwość obsługi = satysfakcja klientów

Kiedy wprowadza się nowy wyrób medyczny na międzynarodowy rynek, instrukcje obsługi muszą być napisane w języku przystępnym dla odbiorców. Czytając tekst we własnym języku nie przeoczą oni żadnego niuansu dotyczącego używanego przez nich produktu. Ponieważ sprawa dotyczy ich zdrowia, jasna i zrozumiała komunikacja daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania do producentów danego produktu. W rezultacie lepsze doświadczenia klienta przekładają się na większy popyt na dane urządzenie.

Zaufanie pacjentów do badań klinicznych

Kolejnym obszarem, który wymaga wielojęzycznego zarządzania treścią są badania kliniczne, podczas których kluczową rolę odgrywa komunikacja pomiędzy organizatorami badań klinicznych a pacjentami z całego świata. Badania te wymagają dużej ilości dokumentacji, w tym kontraktów, umów, protokołów, formularzy świadomej zgody, kart pacjenta i wielu innych dokumentów, które muszą być napisane odpowiednim językiem. Otrzymując dobrze napisany komunikat, pacjenci chętniej biorą udział w badaniach, a ich zaangażowanie idzie w parze ze zwiększonym zainteresowaniem nowymi produktami stosowanymi w trakcie badania.

KONTEKST – gwarancja szybkiej i skutecznej komunikacji

Dzięki szybkiemu wielojęzycznemu zarządzaniu treścią przez KONTEKST, nie tylko pomagamy zapewnić lepsze doświadczenia pacjentów, dając im komfort komunikowania się w ich własnym języku, ale także pomagamy CRO i producentom sprzętu medycznego szybciej osiągać cele konwersji, sprzedaży i marketingu cyfrowego.

Zapewnij swoim klientom lepsze doświadczenia i skontaktuj się z nami!