Firmy obsługujące klientów z branż wrażliwych na zachowanie poufności informacji, dbając o bezpieczeństwo przekazywanych plików, usuwają je z nośników po dostarczeniu usługi klientowi. Natomiast zaawansowani dostawcy wiedzą o tym, iż takie usuwanie plików czy danych nie daje żadnej gwarancji, że zostaną one zniszczone i nie będzie możliwe ich odzyskanie przez niewłaściwe osoby.

Dlatego firmy posiadające odpowiednie zaplecze i know-how wiedzą, że niezbędne jest skuteczne niszczenie nie tylko plików przechowywanych na używanych nośnikach, lecz także informacji zawartych na nośnikach cyfrowych i dyskach twardych.

Istnieje wiele metod skutecznego niszczenia danych, jak np. niszczenie programowe, sprzętowe, mechaniczne, radioaktywne, magnetyczne czy termiczne.

Biuro tłumaczeń KONTEKST wdrożyło politykę bezpieczeństwa informacji, która poprzez odpowiednie procedury reguluje procesy zabezpieczenia informacji. W KONTEKŚCIE stosujemy niszczenie nośników danych metodami magnetycznymi, poprzez demagnetyzację dysków twardych. Jest to metoda, która uniemożliwia odzyskanie danych zarówno w warunkach domowych, jak i laboratoryjnych. Pozwala na zniszczenie nośnika w bardzo szybki sposób, a także daje możliwość ponownego wykorzystania taśmy i dyskietki.