Nieprzerwanie od kilkunastu lat współpracujemy z Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (CDT). W zakończonej właśnie procedurze przetargowej KONTEKST ponownie został wybrany jako dostawca dla tej instytucji. Otrzymaliśmy największą liczbę punktów za procedury zarządzania jakością i w dalszym ciągu będziemy świadczyć tłumaczenia z języka angielskiego na język polski z obszaru finansów.