W naszym biurze stawiamy  na różnorodność i tolerancję. Wspólnie tworzymy przyjazne środowisko pracy, w którym nie ma miejsca na wykluczenie. Pracownicy naszej firmy reprezentują różne grupy etniczne i wiekowe, 5 z 7 stanowisk kierowniczych piastują kobiety.

Aby promować wyznawane przez nas wartości w 2018 r. zostaliśmy sygnitariuszem Karty Różnorodności. Tym samym zobowiązaliśmy się do:
– prowadzenia polityki równego traktowania,
– tworzenia atmosfery zapewniającej szacunek dla różnorodności,
– wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego,
– raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów,
– promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

W KONTEKŚCIE wierzymy, że rozwój i dobre samopoczucie pracowników są tożsame z rozwojem naszej firmy. Każdy z członków naszego zespołu ma okazję, aby wziąć udział w regularnie organizowanych szkoleniach dostosowanych do swojego stanowiska oraz obranego kierunku rozwoju.