Tłumaczenia medyczne zaliczamy do tłumaczeń specjalistycznych, które wymagają nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także fachowej terminologii. W związku z tym, że od jakości przekładu zależy zdrowie i życie człowieka, tłumaczenia medyczne muszą być rzetelne i zgodne z oryginalną treścią. W tej branży nie ma miejsca na własne interpretacje – przekład musi jak najwierniej oddawać informacje zawarte w obcojęzycznym tekście. Czym wyróżniają się tłumaczenia medyczne i komu warto powierzyć przekład tekstu dla branży medycznej?

Kto może tłumaczyć teksty medyczne?

Nie każdy tłumacz dysponuje wiedzą pozwalającą na pracę z tekstami medycznymi. Znajomość specjalistycznej terminologii to główny wymóg stawiany przed dostawcą. Tłumaczeniami medycznymi często zajmują się osoby, które ukończyły studia medyczne lub farmaceutyczne – najczęściej są to lingwiści z wykształceniem medycznym, którzy zajmują się wąską specjalizacją. Przekład wyjątkowo trudnych tekstów, takich jak opis zabiegu neurochirurgicznego czy stomatologicznego, warto powierzyć tłumaczowi, który zajmuje się określoną dziedziną

Tłumaczenia medyczne znajdują się w sylabusie każdego dobrego kierunku studiów tłumaczeniowych. Studia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego są najczęściej wybierane przez osoby, które planują rozwijać się w tym kierunku. Podczas zajęć studenci mają okazję w sposób praktyczny przygotować się do profesjonalnego tłumaczenia tekstów medycznych, wykonując tłumaczenia z zakresu medycyny ogólnej, innych dziedzin medycyny, farmakologii, biologii i dietetyki. Kształcenie tłumaczy obejmuje m.in. poznawanie technik tłumaczenia, fachowej terminologii oraz narzędzi pomocnych w pracy tłumacza medycznego. Takie studia pozwalają również zapoznać się z różnymi rodzajami tekstów medycznych oraz zasadami prawnymi i formalno-naukowymi regulującymi proces ich przekładu. Umiejętności językowe stanowią więc wyłącznie bazę dla tłumacza – z uwagi na charakter tekstów medycznych tłumaczenia medyczne po angielsku wymagają zaawansowanej wiedzy merytorycznej i specjalnego przeszkolenia.

Rodzaje tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne to rozległe zagadnienie, które dzieli się na wiele podkategorii. W większości europejskich krajów istnieje wymóg, by etykiety i ulotki informacyjne dołączane do wyrobów medycznych były tłumaczone na język urzędowy. Z kolei lekarze, pacjenci i przedstawiciele organów regulacyjnych mają prawo do wglądu w opisy najnowszych badań klinicznych, które często zlecane są tłumaczom medycznym.

Najczęściej tłumaczone dokumenty medyczne to m.in.:

 • karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 • badania kliniczne – tłumaczenia dla sponsorów, organów regulacyjnych oraz organizacji prowadzących badania kliniczne na zlecenie (CRO),
 • opisy zabiegów,
 • formularze świadomej zgody pacjenta,
 • dokumentacja rejestracyjna – tłumaczenia dla klientów z działów ds. rejestracyjnych nadzorujących etapy wprowadzania leków na rynek,
 • ulotki informacyjne dla pacjentów,
 • dokumentacja medyczna,
 • bezpieczeństwo farmakoterapii,
 • ulotki informacyjne dołączane do leków oraz preparatów dermatologicznych i pielęgnacyjnych,
 • materiały szkoleniowe,
 • biuletyny medyczne,
 • naukowa literatura medyczna,
 • urządzenia medyczne – tłumaczenia techniczne,
 • opisy technologii wytwarzania leków,
 • akty prawne związane z rynkiem medycznym i farmaceutycznym,
 • medyczne teksty reklamowe i marketingowe,
 • umowy medyczne,
 • etykiety leków.

Proces przekładu – na czym polega przekład tekstów medycznych?

Przygotowanie tłumaczenia medycznego to wieloetapowy proces, , który nie kończy się na wykonaniu przekładu. do tego dochodzi jeszcze weryfikacja i dokładna kontrola jakości. W ten sposób tłumacz upewnia się, że w tekście nie ma błędów ani niejasności

Proces tworzenia przekładu dla branży medycznej składa się z kilku kroków:

 1. Wyodrębnienie tekstu z pliku źródłowego.
 2. Tłumaczenie medyczne z języka źródłowego na docelowy.
 3. Weryfikacja przekładu przez innego tłumacza.
 4. Przywrócenie tekstu do oryginalnego formatu pliku źródłowego.
 5. Kontrola jakości pliku docelowego (m.in. interpunkcji, formatu i prawidłowej formy),

Dodatkowo nasza firma oferuje usługę konsultacji tłumacza ze specjalistą w danej dziedzinie (np. z lekarzem hematologiem, onkologiem, diabetologiem ).

Biuro Tłumaczeń KONTEKST dysponuje wewnętrznym działem ds. kontroli jakości, w którego skład wchodzi zespół doświadczonych lingwistów. , Pozwala nam to utrzymać roczny poziom reklamacji poniżej 0,5% wszystkich zleceń.

 Jak znaleźć wyspecjalizowanego dostawcę tłumaczeń medycznych?Przed zleceniem tłumaczenia medycznego warto sprawdzić, czy biuro tłumaczeń dysponuje specjalistami zajmującymi się określoną dziedziną. Jeśli tłumaczenia medyczne na język angielski lub polski nie zostały ujęte w ofercie, prawdopodobnie biuro nie specjalizuje się w tłumaczeniu tego typu tekstów. W przypadku biur oferujących tłumaczenia medyczne warto natomiast dopytać o certyfikaty i zgodność z normami obejmującymi przekłady dla branży medycznej.

W KONTEKŚCIE działamy w oparciu o normę ISO 17100. Certyfikacja ta potwierdza, że KONTEKST spełnia wymogi i specyfikacje związane z usługami tłumaczeniowymi, łącznie z wykorzystaniem zasobów oraz obiegiem i bezpieczeństwem informacji. Dla naszych klientów jest to dowód, że nasze biuro jest rzetelnym dostawcą, działającym zgodnie z międzynarodowymi normami.

KONTEKST ma znaczenie

Tłumaczenie medyczne nie może być wykonywane przez maszynę, gdyż w procesie przekładu niezbędne jest zwracanie uwagi na kontekst. Język przekładu musi więc być dopasowany do odbiorcy, a przy tym zrozumiały i wykluczający niejednoznaczności. Przykładowo, tłumaczenie ulotki dołączonej do leku, które jest zawiłe, niejednoznaczne i pełne terminologii niezrozumiałej dla odbiorcy, nie spełnia swojego zadania. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pacjenta takie tłumaczenie może nawet stanowić poważne niebezpieczeństwo.

Biuro Tłumaczeń KONTEKST zapewnia profesjonalne tłumaczenia medyczne wykonywane przez lekarzy, pracowników naukowych i tłumaczy z wykształceniem medycznym, którzy wyróżniają się wysokimi kompetencjami językowymi, doskonałą znajomością fachowej terminologii oraz umiejętnością dopasowania stylu i słownictwa do odbiorcy tekstu. Tłumaczenia medyczne nie mają prawa zawierać błędów, dlatego powinny być  wykonywane przez ekspertów.

Dostarczamy specjalistyczne tłumaczenia medyczne z zakresu kardiologii, pulmonologii, pediatrii, onkologii, dermatologii, ginekologii, reumatologii, urologii, psychiatrii, diabetologii, genetyki, radiologii, gastroenterologii i chorób wewnętrznych.

Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia informatyczne, które pozwalają na usprawnienie procesu tłumaczenia i zapewniają wymierne wyniki w zakresie spójności i ujednoliconej terminologii. Dostosowujemy słowniki i pamięć tłumaczeniową do poszczególnych klientów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić spójność wszystkich projektów oraz zagwarantować indywidualne podejście do każdego klienta.

Wykonujemy tłumaczenia medyczne na język angielski, polski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, a także na wiele innych języków – nie tylko europejskich. Dysponujemy ogólnoświatową siecią profesjonalnych dostawców i partnerów międzynarodowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować tłumaczenia medyczne w każdym języku, w zależności od potrzeb klienta.