Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 zachęcamy do korzystania z certyfikatów z podpisem elektronicznym zgodnym z regulacjami FDA. Stosujemy to rozwiązanie we współpracy z klientami z branży Life Sciences i tymczasowo sugerujemy je wszystkim Państwu, którzy potrzebują certyfikatów tłumaczeń.

W przypadku pracy zdalnej Certificate of Translation w formacie PDF usprawnia przepływ dokumentów niezależnie od rzeczywistego miejsca pracy.

Jeżeli konieczne okaże się przygotowanie certyfikatu z odręcznym podpisem, prosimy o informację. Dostarczymy go Państwu możliwie najszybciej.