Z ogromną radością informujemy, iż w dniu 28.06.2017 r. biuro tłumaczeń KONTEKST pomyślnie przeszło audyt zgodności z normą ISO 17100:2015!

Certyfikacja według nowej międzynarodowej normy ISO 17100 potwierdza, że KONTEKST spełnia wymogi i specyfikacje związane z usługą tłumaczeniową, łącznie z wykorzystaniem zasobów oraz obiegiem i bezpieczeństwem informacji.

Równocześnie zastępuje ona dotychczasową normę PN-EN 15038.

Norma ISO 17100 to obiektywny dowód dla klientów KONTEKSTU, że nasze biuro tłumaczeń odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.