KONTEKST został sponsorem konferencji MEDmeetsTECH, poświęconej innowacyjnym urządzeniom medycznym i technologiom medycznym, która odbędzie się 20 maja. Tegoroczna edycja ma na celu wymianę informacji na temat zaawansowanych technologii w branży life sciences, a także wprowadzenie wyrobów medycznych na rynki międzynarodowe, w tym do USA.

Zapraszamy!
https://medmeetstech.com/may2021