Jako sygnatariusz Karty Różnorodności zobowiązaliśmy się przestrzegać praw człowieka i chronić osoby małoletnie, stać na straży równości, demokracji i różnorodności, jako wartości podstawowych, zapobiegać dyskryminacji i wspierać rozwój społeczeństwa wielokulturowego.

Obserwując sytuację na granicy, w 2021 roku głosami większości pracowników naszej firmy zdecydowaliśmy o przekazaniu na konto fundacji Ocalenie środków dotychczas przeznaczanych na druk i wysyłkę tradycyjnej kartki świątecznej dla klientów.

Dzięki ogłoszeniu ogólnodostępnej zbiórki uzyskaliśmy także dodatkowe środki, za które serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

Korzystając z okazji zachęcamy Państwa do stałego wsparcia działań fundacji.

Więcej informacji na stronie: https://ocalenie.org.pl/