Z radością informujemy, że firma KONTEKST przejęła biuro tłumaczeń BTInfo, poszerzając tym samym portfolio klientów i bazę tłumaczy, a także wzbogacając zasoby technologiczne. Finalna wersja umowy pomiędzy naszymi firmami została podpisana w październiku, a ostatnie formalności finansowe dopełnione w grudniu 2021 roku.

Zakup został dokonany zgodnie z naszą strategią rozwoju, uwzględniającej między innymi akwizycję firm z branży tłumaczeniowej o przychodach rzędu 1-2 mln EUR.

Doceniamy sprawny kontakt z poprzednim właścicielem BTInfo oraz powierzenie nam efektów wieloletniej pracy. Dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży będzie on mógł rozwijać się w innym obranym przez siebie kierunku. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie klientów BTInfo KONTEKSTOWI!