Jak KONTEKST pomógł producentowi zaawansowanych produktów stomatologicznych wejść na rynek europejski. Projekt obejmujący 24 rynki i języki europejskie.

Maj/czerwiec 2021: KONTEKST zrealizował zlecenie z dziedziny stomatologii dla jednej z koreańskich firm biotechnologicznych. Projekt polegał na tłumaczeniu dokumentacji wyrobów medycznych z języka angielskiego na 24 inne języki europejskie (m.in. niemiecki, francuski, hiszpański, duński, szwedzki, litewski, słowacki). 

Aby zapewnić najwyższą jakość tłumaczeń, skorzystano z usługi in-country review, czyli dodatkowej korekty przetłumaczonych tekstów w krajach docelowych przez praktykujących specjalistów – w tym przypadku czynnych zawodowo stomatologów.

Jednym z wyzwań było sprawne zorganizowanie pracy specjalistów działających w różnych strefach czasowych. Dzięki naszemu Systemowi Zarządzania Jakością oraz zaawansowanemu know-how naszego zespołu, klient otrzymał usługę bez angażowania własnych zasobów w kwestie koordynacji projektu.

W efekcie pomogliśmy producentowi i dostawcy wysoko zaawansowanych rozwiązań i produktów z zakresu technologii stomatologicznej przyspieszyć proces wejścia na rynek europejski.

Jeśli również pracujesz nad takimi projektami, zapraszamy do kontaktu! Pomożemy Ci przeprowadzić in-country review we wszystkich językach europejskich i z sukcesem wprowadzić nowe produkty na rynek.