Wraz z Akademią Leona Koźmińskiego zapraszamy do uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji Badania Kliniczne to MY!

Zależy nam na tym, by pomysły usprawniające działanie ochrony zdrowia i poprawiające wyniki leczenia, od których zależy nasza przyszłość, były bezpiecznie opracowywane i wdrażane – mówi dr Łukasz Więch, lider studiów podyplomowych w ochronie Zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego.

Działalności KONTEKSTU przyświecają te same cele – z radością uczestniczymy w tworzeniu społeczności zgromadzonej wokół prowadzenia badań klinicznych.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy będą dyskutować na temat przyszłości szeroko pojętej branży life-sciences, w której obsłudze specjalizuje się KONTEKST.

Celem wydarzenia jest integracja i wsparcie dla środowiska badań klinicznych i startupów med-tech, dzielenie się wiedzą z obszaru przełomowych dokonań w badaniach klinicznych i zmian w prawie. Udział w niej zapowiadają reprezentanci środowiska medycznego, pracownicy ośrodków badawczych, firm biotechnologicznych, farmaceutycznych i CRO, przedstawiciele organizacji pacjenckich, administracji publicznej, twórcy startupów oraz inwestorzy.

Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – odbędą się spotkania na żywo w auli ALK, konferencja będzie dostępna również online, z wykorzystaniem komunikacji audiowizualnej i z możliwością brania udziału w dyskusji.

KONTEKST jest jednym ze sponsorów wydarzenia – konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na angielski przez nasze biuro. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego stoiska!

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Badania Kliniczne to MY!” – 14-15.10.2022
https://www.kozminski.edu.pl/pl/wydarzenia/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-badania-kliniczne-my

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMED), Centrum Transferu Technologii GUMED, Związek Firm Biotechnologicznych BioForum oraz Kozminski Business HUB.