Tłumaczenia w zakresie integracji europejskiej, dyrektyw, norm, rozporządzeń, analiz prawnych i ekonomicznych

16 kwietnia 2020 roku ogłoszono, że po raz kolejny zespół Biura Tłumaczeń KONTEKST pomyślnie przeszedł testy Komisji Europejskiej i wygrał przetarg na wykonywanie tłumaczeń oraz weryfikacji w kombinacji polski-angielski. Test badał nie tylko sprawność w tłumaczeniu i kontroli jakości tekstów, lecz także w zarządzaniu projektem tłumaczeniowym.
Serdecznie gratulujemy zespołowi i z dumą podkreślamy, że z Komisją Europejską współpracujemy już od 2003 roku jako kontraktowy wykonawca tłumaczeń. Utrzymanie standardu wymaganego od dostawców tłumaczeń dla Komisji Europejskiej przez kilkanaście lat poświadcza sprawność i doświadczenie naszych tłumaczy, weryfikatorów oraz Project Managerów, a także skuteczność wdrożonych procedur.
Dla Komisji Europejskiej tłumaczymy: dokumenty z zakresu integracji europejskiej, dyrektywy, normy, rozporządzenia, analizy prawne i ekonomiczne.