Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na ogólnie rozumianą gospodarkę oraz na poszczególne firmy i branże. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się spółki międzynarodowe, ponieważ koronawirus zaatakował państwa na całym świecie w różnym czasie i z różną intensywnością, co sprawiło, że rozwój pandemii i jej wpływ na biznes były trudne do przewidzenia.

Dostawcy usług językowych to ogólny termin odnoszący się do firm oferujących tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, szkolenia językowe oraz inne usługi międzykulturowe. Branża ta rozwinęła się dynamicznie w ciągu ostatnich 10 lat, lecz podobnie jak większość innych branż ucierpiała na skutek pandemii. Długofalowy wpływ pandemii na dostawców usług tłumaczeniowych trudno w tej chwili określić, ale jej bezpośrednie oddziaływanie pociągnęło już za sobą pewne zmiany w branży.

Czy usługi językowe można świadczyć wirtualnie?


Jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy firmom udało się przetrwać i prosperować pomimo pandemii, było to, czy oferowane przez nie usługi mogły być świadczone w trybie wirtualnym. Firmy mogące świadczyć usługi online kontynuowały działalność podczas pandemii, która wprawdzie wywarła na nie mniejszy lub większy wpływ, jednak na ogół była dla nich mniej dotkliwa, niż dla wielu innych przedsiębiorstw.

Większość usług językowych i tłumaczeniowych można świadczyć online lub w trybie telekonferencji. Tłumaczenia ustne, w tym z języka migowego, można wykonywać zdalnie – jeszcze przed wybuchem pandemii w wielu przypadkach klienci korzystali z tych usług wirtualnie. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych bez osobistego kontaktu z klientem jest jeszcze łatwiejsze.

Czy osoby zatrudnione w branży usług językowych mogą pracować w trybie zdalnym?


Innym istotnym czynnikiem kształtującym sytuację firm w kontekście pandemii COVID-19 jest to, czy pracownicy są w stanie wykonywać swoje obowiązki w trybie zdalnym, pracując równie wydajnie jak w przypadku, gdyby osobiście stawiali się w biurze. Jest to ściśle związane z poprzednim pytaniem dotyczącym usług wirtualnych, ponieważ firma, która jest w stanie świadczyć usługi wirtualnie, najprawdopodobniej może również pozwolić swoim pracownikom na pracę w tym trybie.

Osoby wykonujące tłumaczenia pisemne i ustne oraz przeprowadzające szkolenia generalnie są w stanie świadczyć identyczne usługi zdalnie i osobiście. Osoby mające bezpośredni kontakt z klientem oraz personel pomocniczy w branży usług językowych również mogą wydajnie wykonywać większość swoich obowiązków, pracując z domu.

Czy pandemia COVID-19 spowodowała zwiększony popyt na usługi językowe?


Niektóre branże mniej ucierpiały wskutek pandemii, ponieważ sama pandemia spowodowała wzrost zapotrzebowania na oferowane przez nie usługi.

Dotyczy to do pewnego stopnia dostawców usług językowych, ponieważ interakcje między państwami nasiliły się podczas pandemii w związku z pomocą międzynarodową. Wystąpiła również potrzeba przeprowadzenia międzynarodowych szkoleń dotyczących wirusa, co pociągnęło za sobą zapotrzebowanie na tłumaczenia podczas pandemii COVID-19.

Jakie aspekty pandemii spowodowały spadek obrotów w firmach świadczących usługi językowych?


Do spadków w branży językowej przyczynia się szereg różnych zmian związanych z pandemią, takich jak:

  • brak możliwości osobistego świadczenia usług językowych. Konieczność zachowania dystansu społecznego sprawiła, że zapotrzebowanie na usługi wymagające osobistego stawiennictwa tłumaczy pisemnych i ustnych została ograniczona do sytuacji kryzysowych. Oznacza to spadek przychodów w przypadkach, gdy tego typu usługi stanowiły zasadniczą część działalności firmy przed wybuchem pandemii.
  • Nadmiar rąk do pracy. Samozatrudnionych tłumaczy i pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin jest obecnie pod dostatkiem, a zapotrzebowanie na nich jest niekoniecznie równie duże, jak przed wybuchem pandemii. Ma to wpływ zarówno na poszczególne osoby, jak i na całą branżę.
  • Spadek zainteresowania usługami w języku angielskim. Usługami językowymi najbardziej dotkniętymi przez pandemię były usługi w języku angielskim, które dla większości dostawców stanowią jeden z kluczowych obszarów usług. Wynikło to z surowych ograniczeń wdrożonych w takich państwach anglojęzycznych jak Stany Zjednoczone czy Australia.

Jak Kontekst radzi sobie w obliczu pandemii


Pomimo pandemii Kontekst pozostaje wiodącym dostawcą usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Oferujemy certyfikowane usługi językowe z różnych dziedzin, w tym medycyny i farmacji, bankowości i finansów, 250 kombinacjach językowych.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Chętnie pomożemy Ci przełamać barierę językową w tak szerokim zakresie, jak to tylko możliwe, aby przyczynić się do lepszego zrozumienia pomiędzy ludźmi na całym świecie.