W dobie pracy zdalnej zarządzanie treściami i obiegiem informacji to wyzwanie w wielu organizacjach, między innymi ze względu na:

 • mnogość formatów i platform w codziennym użyciu,
 • rozproszone zespoły pracujące nad tym samym projektem,
 • rozbudowany workflow,
 • hybrydową formę dystrybucji materiałów,
 • oczekiwania klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • konieczność zachowania poufności danych przy jednoczesnej potrzebie weryfikacji merytorycznej lub językowej na zewnątrz itd.

Odpowiadamy na te potrzeby dzięki zapleczu technologicznemu oraz regularnym szkoleniom naszego zespołu.

Pracujemy z narzędziami i systemami Klienta służącymi do zarządzania treściami, zapewniając m.in.:

 • poprawny eksport oraz import plików przeznaczonych do tłumaczenia,
 • spójną terminologię w wielu projektach,
 • materiały w różnych formach (teksty, audio, video, napisy, prezentacje),
 • odwzorowanie graficzne (usługi DTP)
 • dopracowanie materiałów pod względem wizualnym.

Tłumaczymy materiały szkoleniowe i reklamowe przeznaczone do publikacji.

Klienci oszczędzają czas i środki dzięki naszemu zapleczu technologicznemu i know-how.

Case study:

Dla klienta z branży motoryzacyjnej realizujemy tłumaczenia materiałów szkoleniowych zarówno z obszarów technicznych, jak i marketingowych i kadrowych. Obsługujemy platformę klienta, na której klient przygotowuje prezentacje i szkolenia e-learningowe, a my lokalizujemy je na wybrane przez klienta języki. Na platformie wykonujemy wszelkie prace, od tłumaczenia do dostosowania formatu dokumentu do lokalizowanego języka, zapewniając tym samym materiał gotowy do użytku lub publikacji.

Case study:

Dla klienta z branży consultingu przygotowaliśmy wycenę tłumaczenia obszernej strony internetowej na podstawie plików HTML. Klient wybrał jednak innego dostawcę, ale po pewnym czasie powrócił do nas z prośbą o pilną pomoc w finalizacji projektu tłumaczeniowego. Nasza postawa i know-how uświadomiły klientowi, że jesteśmy specjalistami w zakresie realizacji usług związanych nie tylko z samym tłumaczeniem – zapewniamy pełne wsparcie techniczne w każdym, nawet najbardziej skomplikowanym projekcie.