Niektórzy twierdzą, że spotkania biznesowe to zwykła strata czasu. Jednak niedawno jeden z klientów KONTEKSTU zaoszczędził 70 000 euro jednym spotkaniem…

Wszystko zaczęło się od bardzo ambitnego zapytania od jednej z najbardziej prestiżowych instytucji finansowych w Polsce. Przyszłość całego projektu stała po znakiem zapytania, ponieważ klient spodziewał się, że tłumaczenie poważnie nadszarpnie budżet. Umówiliśmy się, że omówimy szczegóły na spotkaniu.

Wzięliśmy tekst pod lupę. Po wnikliwej analizie tekstu z użyciem narzędzi IT i sprawdzeniu naszego zaplecza technologicznego, okazało się że możemy zaproponować prawdziwie zindywidualizowane rozwiązanie.

Proszę sobie wyobrazić zaskoczenie klienta, kiedy przedstawiliśmy wycenę projektu niższą o 70 000 euro od przewidzianego budżetu!

Nie muszę chyba dodawać, że spotkanie było krótkie, a decyzja – pozytywna.