W związku z COVID-19 w Polsce informujemy, że Biuro Tłumaczeń KONTEKST operuje jak dotąd. Nie przewidujemy zmian w bieżącym trybie pracy z klientami, obecna sytuacja nie powinna wpłynąć na czas realizacji zamówień.

Mając świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą wirus COVID-19, podjęliśmy działania mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia wirusem wśród naszych pracowników. Część pracowników KONTEKSTU będzie wspierać Państwa zdalnie.

Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań elektronicznych, które ułatwią Państwu uniknięcie bezpośredniego kontaktu z wieloma osobami, w tym przypadkowymi przechodniami. Przypominamy, że urzędy i instytucje państwowe są zobowiązane do przyjmowania tłumaczeń poświadczonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Jest to rozwiązanie zarówno szybkie, jak i bezpieczne.

Tłumaczenia ustne mogą być wykonywane także z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, takich jak Skype czy Zoom.