W marcu w niespełna trzy tygodnie przetłumaczyliśmy około 1200 stron formularzy świadomej zgody z języka polskiego na język ukraiński dla pacjentów ewakuowanych z Ukrainy uczestniczących w badaniach klinicznych. Były to wersje dostosowane do wymogów polskiego regulatora.

Klientom zapewniliśmy szybką realizację kilku wariantów zlecenia:

  • tłumaczenie wykonane przez lingwistę specjalizującego się w przekładzie tego rodzaju dokumentów
  • weryfikację merytoryczną przez specjalistę z wykształceniem medycznym
  • wersję ukraińską uwierzytelnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • wersję przeznaczoną do druku i złożenia podpisów przez pacjentów
  • w razie potrzeby wersję dwujęzyczną

Dla firm farmaceutycznych tłumaczymy również ulotki leków na język ukraiński.

KONTEKST jest wyspecjalizowanym dostawcą tłumaczeń medycznych. Ponad 70% wszystkich projektów dostarczamy do branży life sciences.