WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA TŁUMACZENIA

 

1. Po wykonaniu tłumaczenia tłumacz jest zobowiązany je sprawdzić pod kątem: kompletności, błędów edytorskich, właściwej terminologii, zgodności ze wszelkimi wytycznymi, dokumentami referencyjnymi, glosariuszami itp. udostępnionymi w ramach zlecenia.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące tłumaczenia należy zgłaszać KONTEKSTOWI z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie w dniu oddania tłumaczenia.
3.

Jeśli tekst źródłowy ma formę plików edytowalnych, np. pakietu Office, zestaw plików odsyłany do KONTEKSTU musi zawierać:

  • tekst docelowy w formacie pliku źródłowego (np. .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx itp.)
  • ten sam tekst w formacie dwujęzycznym (akceptowalne formaty: .mqxlz, .mqxliff, .xlf, .xliff i .sdlxliff)
  • pamięć tłumaczeniową do projektu (.tmx).
4.

Jeśli tekst źródłowy ma formę pliku dwujęzycznego CAT, np. .mqxliff, .xliff czy .mqxlz, przesyłany zestaw musi zawierać:

  • tłumaczenie w formacie pliku źródłowego (odpowiednio: .mqxliff, .xliff or .mqxlz)
  • pamięć tłumaczeniową do projektu (.tmx).
5. Jeśli tekst źródłowy ma postać tabeli dwujęzycznej w formacie .rtf, tłumaczenie dostarczane jest w tym samym pliku i formacie (.rtf).
6. Jeśli tekst źródłowy jest nieedytowalny (.pdf, .jpeg itp.), tłumaczenie nie może zawierać zbędnego formatowania wynikającego z wykorzystania oprogramowania typu OCR, np. niepotrzebnych podziałów na sekcje czy kolumny, niejednolitych marginesów, pól tekstowych, zróżnicowanych czcionek, niejednolitych odstępów itp.