Lokalizacja oznacza tłumaczenie dokumentów na inne języki, które w przeciwieństwie do bezpośredniego przekładu bierze pod uwagę niuanse kulturowe. Są one kluczowe dla przekazania zamierzonego znaczenia. Z kolei dosłowne tłumaczenie często zostawia w tej kwestii wiele do życzenia.

 Język nie jest tylko zbiorem słów. Użyte słownictwo i struktura zdania mają wpływ na przekaz dokumentu, tak samo jak zwroty slangowe i inny żargon. Profesjonalne firmy tłumaczeniowe często specjalizują się w usługach lokalizacyjnych, dostarczając precyzyjne tłumaczenia, które są jednocześnie łatwiejsze do zrozumienia dla osób z innych kultur.

Usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne obecnie

Trwająca obecnie globalna pandemia jest jednym z największych wyzwań, z jakimi przyszło się zmierzyć dostawcom tłumaczeń w XXI wieku. Wysiłki podjęte w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wiążą się z potrzebą tłumaczenia dokumentacji, treści stron internetowych, wideo i innych form przekazu na tak wiele języków, jak to możliwe w celu  edukowania społeczeństwa o sposobach uniknięcia zachorowania i dalszego zarażania. Na przykład proste zwroty jak „myj ręce”, „noś maseczkę” i „dystans społeczny” muszą zostać nie tylko przetłumaczone, ale też zlokalizowane, aby wszyscy zrozumieli co dokładnie oznaczają.

Usług lokalizacyjnych potrzebują obecnie różne organizacje,  od agencji rządowych po podmioty medyczne, przez co popyt na nie jest wyższy niż kiedykolwiek. Jako że pandemia nie ustaje, a dystrybucja szczepionek stała się głównym priorytetem, globalne zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe będzie się utrzymywać.

Lokalizacja i tłumaczenia – prognoza na przyszłość

Poza pandemią na świecie stale pojawiają się kwestie, które wymagają jeszcze więcej dokładności przy tłumaczeniu dokumentów, stron internetowych, filmów i innych form komunikacji. Firmy będą próbowały rozszerzać swój zasięg na skalę globalną, a ich strony internetowe będą musiały być zrozumiałe i przystępne dla osób z różnych krajów i kultur, posługujących się różnymi językami.

Czy komputery będą w stanie nadążyć za rosnącym popytem i dostarczą rzetelne tłumaczenia? Na ten moment komputery dalej nie potrafią tworzyć przekładów tak dokładnie jak człowiek, co dobrze wróży na przyszłość firmom tłumaczeniowym i tłumaczom, którzy liczą na stabilność zatrudnienia. Najprawdopodobniej zawsze będzie zapotrzebowanie na tłumaczy, którzy rozumieją niuanse kulturowe z rezultatem, z jakim potrafi tylko człowiek.

Wyzwania przy tłumaczeniu terminologii medycznej i farmaceutycznej

Pandemia COVID-19 w sposób oczywisty wysunęła na pierwszy plan tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne. Dokumenty związane z badaniami nad pandemią, rozwojem szczepionki i leczeniem pacjentów zostały przetłumaczone na setki języków całego świata. Tego rodzaju tłumaczenia pozostaną nie tylko niezbędne, ale także najpewniej zapotrzebowanie na nie będzie stale rosło wraz z trwaniem pandemii. Terminologia medyczna jest z pewnością szczególnym wyzwaniem w tłumaczeniu na języki, które nie są dość rozwinięte i nie ma w nich odpowiedników wszystkich słów. Jednak wraz z rozwojem medycyny i nauki ulega to zmianie.

Tłumaczenia i lokalizacja w KONTEKŚCIE

 Jeśli potrzebujesz tłumaczeń ustnych, pisemnych lub lokalizacji skontaktuj się ze specjalistami z KONTEKSTU!

 KONTEKST specjalizuje się w dostarczaniu tłumaczeń medycznych, farmaceutycznych, prawniczych i finansowych w 250 kombinacjach językowych. Wszystkie tłumaczone przez nas dokumenty przechodzą przez proces weryfikacji, co gwarantuje rzetelność przekładu. Z niecierpliwością czekamy aby wesprzeć Cię przy przyszłych projektach.