T: +48 22 548 07 00

KONTEKST - procedury, procesy, organizacja

Naszą misją jest świadczenie wyspecjalizowanych usług tłumaczeniowych najwyższej jakości.

Wartości, którymi się kierujemy na co dzień, to: rzetelna praca, szacunek dla Współpracowników i Klientów oraz stały rozwój.

Cieszą nas sukcesy naszych Klientów i rozwój naszej firmy.

 • Języki

  Wykonujemy tłumaczenia specjalistyczne: pisemne, uwierzytelnione (przysięgłe), ustne we wszystkich językach Europy i Azji.

 • Wdrożone procedury

  System zarządzania jakością w biurze tłumaczeń KONTEKST obejmuje wdrożone i regularnie aktualizowane procedury, regulujące wszystkie etapy świadczenia usług, w tym m.in.: realizację zleceń, wybór wykonawców, weryfikację tłumaczeń, postępowanie z materiałami Klienta, zasady współpracy z tłumaczami.

 • Kontrola jakości

  Wszystkie tłumaczenia przed dostarczeniem Klientowi są weryfikowane przez osobę inną niż tłumacz tekstu. Za kontrolę jakości odpowiada szesnastoosobowy, wewnętrzny Dział Kontroli Jakości naszego biura. Dodatkowo raz w miesiącu w ramach wyrywkowej kontroli jakości w Dziale Kontroli Jakości oraz Dziale Zarządzania Projektami losowo wybrane tłumaczenia oraz projekty są ponownie szczegółowo ocenianie a następnie analizowane.

 • Polityka zachowania bezpieczeństwa informacji

  Wdrożyliśmy procedury zapewniające zachowanie poufności powierzonych nam informacji. Z pracownikami i podwykonawcami zawieramy umowy o zachowaniu poufności. Gwarantujemy bezpieczne przesyłanie i przechowywanie dokumentów. Osoby postronne nie mają dostępu do informacji poufnych. Co 12 miesięcy przeprowadzany jest wewnętrzny audyt sprawdzający zarządzanie plikami zawierającymi informacje poufne. Polityka bezpieczeństwa informacji została również potwierdzona zewnętrznymi audytami przeprowadzanymi m.in. przez firmy farmaceutyczne oraz instytucje bankowe.

 • Organizacja i zaplecze

  Tłumaczymy ponad 140 000 stron rocznie, zatrudniamy 40 pracowników, dysponujemy zapleczem organizacyjnym, obejmującym: Dział Obsługi Klienta, Dział Kontroli Jakości, Dział Współpracy z Klientami, Dział Wdrożeń i Rozwoju, Dział Księgowości oraz odpowiednim zapleczem technicznym.

 • Obsługa Klienta

  Nasze biuro mieści się w centrum Warszawy. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 18:00. Dla Klientów zamawiających poza standardowymi godzinami pracy prowadzimy dyżur wieczorny i weekendowy.