TŁUMACZENIE ZWROTNE i uzgadnianie treści tłumaczenia zwrotnego z tekstem źródłowym

Tłumaczenie zwrotne umożliwia porównanie tłumaczeń z tekstem pierwotnym pod względem jakości i dokładności oraz ocenę równoważności znaczenia między tekstami źródłowymi a docelowymi.
Tłumaczenie zwrotne wykonuje niezależny tłumacz (który nigdy nie miał kontaktu z tekstem oryginalnym) i polega ono na tłumaczeniu tekstu już przetłumaczonego na język docelowy z powrotem na język źródłowy. Z samej natury języka i procesu tłumaczenia wynika, że tłumaczenie zwrotne nigdy nie będzie identyczne z oryginalnym tekstem źródłowym, ale pomaga zidentyfikować wszelkie niejasności, miejsca wątpliwe lub błędy, które mogą wyniknąć po drodze.

W trakcie reconciliation porównuje się oryginalny tekst źródłowy z tłumaczeniem zwrotnym, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się błędne tłumaczenia, mylące fragmenty lub niestałość znaczeń.

Uzgadnianie treści tłumaczenia zwrotnego z oryginalnym dokumentem pomaga zidentyfikować wszelkie dodatkowe problemy oraz optymalizować ostateczne tłumaczenie, aby zapewnić skuteczne realizowanie celu zamierzonego przez autora tekstu źródłowego.

KONTEKST oferuje wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu tłumaczenia, od klasycznego tłumaczenia przez tłumaczenie zwrotne aż do uzgadniania treści tłumaczeń i dokumentów źródłowych. Nasi klienci doceniają wygodę współpracy z jednym, wybranym dostawcą usług, który rozumie ich potrzeby i umie zarządzać całością procesu, oszczędzając ich czas i eliminując trudności wynikające z lawirowania pomiędzy wieloma dostawcami usług tłumaczeniowych. Ponadto wybór KONTEKSTU oznacza wyższą jakość oraz zapewnienie dokładności w najbardziej problemowych projektach tłumaczeniowych.

pozostałe Specjalizacje