formularzeŚWIADOMEJ ZGODY PACJENTA

Firmy CRO prowadzą badania kliniczne na całym świecie w imieniu firm farmaceutycznych i medycznych.
Przyczynia się to do zwiększenia puli pacjentów oraz umożliwia pozyskiwanie potrzebnych danych od osób o różnym pochodzeniu etnicznym, jednakże taki proces oznacza również konieczność zapewnienia dokładnej i wiernej komunikacji
Znaczna część interakcji w procesie badania klinicznego odbywa się pomiędzy klinicystami a pacjentami. Oznacza to, że materiały przeznaczone dla pacjentów muszą zostać przetłumaczone w taki sposób, aby odpowiadały zdolnościom czytania ze zrozumieniem poszczególnych pacjentów i ułatwiały przyswojenie potencjalnie złożonych problemów medycznych.

Przed włączeniem pacjenta do badania klinicznego musi on mieć świadomość, w jakim celu jest ono prowadzone, na czym będzie polegało, jakie są zagrożenia i potencjalne korzyści oraz jakie kwestie prawne lub ubezpieczeniowe się pojawią.

W związku z tym formularze świadomej zgody są bardzo newralgicznymi dokumentami, które należy przetłumaczyć z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości. W KONTEKŚCIE rozumiemy to i angażujemy się w pełni, aby świadczyć najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe w tym zakresie. Proponujemy w tym celu również usługi dodatkowe, takie jak podwójna weryfikacja, tłumaczenie zwrotne i uzgodnienie jego treści z dokumentem oryginalnym.

pozostałe Specjalizacje