T: +48 22 548 07 00

Zrealizowane projekty

Szkolenie z MS Word

W kwietniu nasi pracownicy mieli okazję wziąć udział w szkoleniu z MS Word. Szkolenie obejmowało następujące tematy: style, tabele, korespondencja seryjna, praca grupowa, pisownia i dostosowywanie programu Word. Wskazane tematy zostały przedstawione w sposób praktyczny oraz dostosowane do potrzeb poszczególnych działów.

Rozwój pracowników i podnoszenie kwalifikacji jest jednym z obszarów działalności CSR realizowanych w KONTEKŚCIE.

Więcej informacji na temat CSR: http://www.kontekst.com/pl/firma/csr