T: +48 22 548 07 00

Aktualności

Różnorodność jest fundamentalną wartością w KONTEKŚCIE

22 października 2018 roku, KONTEKST dołączył do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Podczas konferencji 19 listopada 2018 roku Karta Różnorodności została uroczyście podpisana przez przedstawiciela KONTEKSTU w Centrum Konferencyjnym Polin. 

Karta Różnorodności jest pisemnym zobowiązaniem, które obliguje do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Mając na uwadze powyższe, zobowiązujemy się do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności;
  • wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań w celu rozwoju polityki równego traktowania;
  • wprowadzenia i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy;
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego, oraz cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi;
  • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy organizacji;
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów,
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Jest to kolejna inicjatywa w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu do której nasza firma dołączyła w tym roku. Więcej informacji na temat karty: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/07/Karta-Roznorodnosci-Przewodnik-2016.pdf