T: +48 22 548 07 00

Zrealizowane projekty

Specjalistyczne tłumaczenie dla instytucji finansowych

Dla jednego z największych polskich banków, który jest liderem grupy kapitałowej w obszarze rynku finansowego, zrealizowaliśmy kolejny projekt tłumaczeniowy. W ramach tego zlecenia przetłumaczyliśmy około 200 stron w kombinacji polski – angielski.

Zakres wykonywanego tłumaczenia obejmował regulaminy i procedury bankowe. Tłumaczenie zostało zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych.

 Tłumaczenie specjalistycznej dokumentacji finansowej - kontekst_at_kontekst.pl