T: +48 22 548 07 00

Weryfikacja i korekta

Każdy tekst tłumaczony w biurze KONTEKST przechodzi co najmniej jednoetapową weryfikację. Usługa standardowej weryfikacji zawsze wliczona jest w cenę tłumaczenia.

Weryfikacja (ang. revision) to (zgodnie z normą PN-EN 15038) badanie tekstu tłumaczenia w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu, porównanie tekstu źródłowego z tekstem docelowym pod względem spójności terminologicznej, rejestru językowego i stylu oraz zalecenie działań korygujących.

Nasi klienci korzystają także z dodatkowych usług weryfikacji, które służą możliwie najlepszemu dopracowaniu tekstu pod kątem jego przyszłego wykorzystania. Oferujemy:

 • dodatkową weryfikację stylistyczno-językową - weryfikację przez drugiego lingwistę. Celem takiej weryfikacji jest zminimalizowanie możliwości wystąpienia niezręczności językowych lub jakichkolwiek przeoczeń, np. w tekstach przeznaczonych na stronę internetową;
 • dodatkową weryfikację przez rodowitego użytkownika języka (native speakera) - zalecaną np. w przypadku tłumaczenia tekstów marketingowych przeznaczonych na rynki zagraniczne;
 • dodatkową weryfikację merytoryczną - weryfikację przez drugiego specjalistę w danej dziedzinie, przede wszystkim pod kątem kwestii merytorycznych. Jej celem jest zminimalizowanie możliwości wystąpienia pomyłek terminologicznych, np. w artykułach medycznych.

Nasi klienci zlecają nam również redakcję oraz korektę tekstów.

Redakcja - analiza tekstu docelowego (bez porównywania go z tekstem wyjściowym) pod względem jego stosowności wobec uzgodnionego celu i poszanowania konwencji przyjętych w dziedzinie, do której należy, oraz zalecenie działań korygujących. Redaktor to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie.

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje redakcji:

 • merytoryczna - obejmuje tłumaczenia tekstu książek, artykułów specjalistycznych i innych tekstów przeznaczonych do publikacji oraz
 • językowa - wiąże się z przygotowaniem tekstu np. marketingowego przez specjalistę-copywritera.

Korekta (ang. proofreading) - sprawdzanie ostatecznej wersji tekstu (np. gotowych do druku wzorów opakowań) przed publikacją.

<<<Strona7z13 >>>
 • 2018-07-31
  Wykonaliśmy kolejny wielojęzyczny projekt dla jednego z największych banków w Polsce , działającego na skalę międzynarodową. Obejmował on przekład...
 • 2018-07-23
  Dla naszego klienta - polskiej firmy farmaceutycznej zrealizowaliśmy kolejny projekt tłumaczeniowy. Tłumaczenie zostało wykonane w 24 językach: węgierski,...
 • 2018-06-07
  Dla jednego z naszych klientów – globalnej firmy z branży badań klinicznych, zrealizowaliśmy kolejny projekt tłumaczeniowy w 20 kombinacjach językowych....
<<<Strona7z13 >>>